PhDr. Lenka Pastýříková

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1998–2004  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění, obor dějiny umění

od 2006  Národní galerie v Praze, kurátorka sbírky moderního sochařství

od 2009  také dokumentátorka sbírky moderního sochařství

odborné zaměření: abstraktní umění, české umění 20. století, moderní sochařství

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Lenka Pastýříková, Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění, Umění 52, 2004, č. 4, s. 336–352.

Lenka Pastýříková, Plastika pro moderní obydlí – produkce a prezentace v Krásné jizbě, in: Lucie Vlčková (ed.), Krásná jizba / výstavní činnost v letech 1929–1936, Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2009, s. 152–173.

Lenka Pastýříková, Obrazy v pohybu: abstraktní film a světelná kinetika, in: Alena Pomajzlová (ed.),  Rytmy + pohyb + světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Řevnice – Plzeň, Arbor vitae – Západočeská galerie v Plzni 2012, s. 198–234. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Ladislav Zívr 1909–1980, Národní galerie v Praze, Královský letohrádek, 4. 4.–19. 8. 2007

Ateliér Zbyňka Sekala, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 10. 3.–17. 10. 2011

Hugo Demartini, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 1. 3.–11. 8. 2013

KONTAKT

lenka.pastyrikova@ngprague.cz
+420 224 301 054

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop