PhDr. Lenka Pastýříková
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1998–2004  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění, obor dějiny umění

od 2006  Národní galerie v Praze, kurátorka sbírky moderního sochařství

od 2009  také dokumentátorka sbírky moderního sochařství

odborné zaměření: abstraktní umění, české umění 20. století, moderní sochařství

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Lenka Pastýříková, Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění, Umění 52, 2004, č. 4, s. 336–352.

Lenka Pastýříková, Plastika pro moderní obydlí – produkce a prezentace v Krásné jizbě, in: Lucie Vlčková (ed.), Krásná jizba / výstavní činnost v letech 1929–1936, Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2009, s. 152–173.

Lenka Pastýříková, Obrazy v pohybu: abstraktní film a světelná kinetika, in: Alena Pomajzlová (ed.),  Rytmy + pohyb + světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Řevnice – Plzeň, Arbor vitae – Západočeská galerie v Plzni 2012, s. 198–234. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Ladislav Zívr 1909–1980, Národní galerie v Praze, Královský letohrádek, 4. 4.–19. 8. 2007

Ateliér Zbyňka Sekala, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 10. 3.–17. 10. 2011

Hugo Demartini, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 1. 3.–11. 8. 2013

KONTAKT

lenka.pastyrikova@ngprague.cz
+420 224 301 054

Current exhibitions

Program of following 7 days

Saturday
no programs
Sunday
no programs
Monday
no programs
Tuesday
18:00 - 19:00
Yoga
Wednesday
no programs
Thursday
07:30 - 08:30
Yoga
Friday
no programs

General partner

Komerční banka

Partners

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Supported by

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

General media partner

Česká televize

Thanks all partners for support...