Mgr. Petr Šámal
kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2006  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách); v současnosti pokračuje v doktorském studiu na téže fakultě s disertační prací na téma výzdoby pražských obytných staveb v období od druhé poloviny 19. století do první světové války.

od 2009  Národní galerie v Praze, Sbírky grafiky a kresby, kurátor se zaměřením na grafiku 19. století. Zabývá se českým uměním19. apočátku 20. století, otázkami výzdoby veřejných a obytných staveb této doby a problematikou výtvarných umělkyň v 19. století.

Je spoluautorem knižního seriálu Domy na Starém Městě pražském (od 2006).

Externě spolupracuje na projektech Ústavu dějin umění AV ČR.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Petr Šámal, Pozapomenutý František Xaver Lederer, Umění LII, 2004, s. 152–168.

Petr Šámal, Žena na cestě k umění. Ženské výtvarné vzdělávání v 19. století v Čechách,  Umění LV, 2007, s. 207–225.

Petr Šámal, Soukromé poselství veřejnosti: sochařství na průčelí pražského domu v pozdním historismu, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (eds.), Proměny dějin umění, Praha 2007, s. 161–168.

Eva Bendová – Petr Šámal, Joža Uprka a počátky české moderní grafiky, in: Helena Musilová (ed.), Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova, Praha 2011, s. 111–123.

Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol: výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny, Praha 2012.

Petr Šámal, Od busty k symbolu národních dějin: pomníková tvorba Ladislava Šalouna do první světové války, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová (eds.): Metamorfózy politiky: pražské pomníky 19. století, Praha 2013. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Žena a grafika v Čechách 19. století, Národní Galerie v Praze (grafický kabinet), 2010 

KONTAKT

petr.samal@ngprague.cz
+420 220 397 272

Exhibitions at the National gallery
Current exhibitions

Program of following 7 days

Wednesday
no programs
Friday
no programs
Saturday
no programs
Sunday
no programs
Monday
no programs
Tuesday
no programs