Mgr. Kristýna Hochmuth

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2002–2006 Lepařovo gymnázium, Jičín

2006−2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, bakalářské studium

2009−2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, navazující magisterské studium

2009−2010 École pratique des hautes études v Paříži, semestrální studium dějin umění

od 2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, doktorandské studium (probíhající)

od 2010 Národní galerie v Praze, LO SUDS a SMSU, externí kurátorka pro edukační činnost

2. 1. 2014 – 31. 8. 2015 Národní galerie v Praze, SGK, kurátorka kresby 19. století

od 1. 9. 2015 Národní galerie v Praze, SMSU, kurátorka malby

Specializuje se na umění 19. století a počátku 20. století a zabývá se problematikou česko-francouzských vztahů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kristýna Brožová, K nepublikovaným dopisům Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi, in: Sborník z konference František Kupka – Čech, Francouz, Evropan, Gaudeamus, Hradec Králové 2009, s. 40−45.

Kristýna Brožová, Nepublikované dopisy Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi, Spolek českých bibliofilů v Praze, Praha 2010.

Kristýna Brožová, [2 hesla], in: František Šuman (ed.), Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku, Zámek Děčín, Děčín 2014, s. 158−162.

Kristýna Brožová – Adam Hnojil, Hippolyt Soběslav Pinkas, Modlitba za oběšence, 1861, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2014.

Kristýna Brožová – Petr Šámal, Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779–1848), Národní galerie v Praze, Praha 2015.

Kristýna Brožová, Temný příběh realismu. Hippolyt Soběslav Pinkas, Modlitba za oběšence, 1861, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2015.

Kristýna Brožová, Smyslné linie. Erotické motivy secese a symbolismu, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2015.

Kristýna Brožová, Allegorien a čeští umělci / The Allegorien and Czech Artists, in: Alena Volrábová (ed.), As linearis V, Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 98–104, 166–169.

Kristýna Brožová, Výstavní činnost Topičova salonu, in: Kristýna Brožová (ed.), Topičův salon 1894–1899, Společnost Topičova salonu − Archiv výtvarného umění, Praha 2015, s. 41–59.

Kristýna Brožová, Girlanda Františka Kupky. Umělcův dar Národní galerii v Praze, in: Adam Budak – Michaela Pejčochová (eds.), Velkorysost. Umění obdarovat, Národní galerie v Praze, Praha 2016, s. 145–147.

Kristýna Brožová, Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj, Národní galerie v Praze, Praha 2016.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Po stopách inspektora. Josef Karel Burde (1779−1848), Salmovský palác, Praha, Národní galerie v Praze, 7. 4. − 5. 7. 2015 – ve spolupráci s Petrem Šámalem

Smyslné linie. Erotické motivy secese a symbolismu, Wortnerův dům, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie, 4. 9. – 8. 11. 2015 – ve spolupráci s Adamem Hnojilem

Girlanda Františka Kupky. Umělcův dar Národní galerii v Praze, Veletržní palác (grafický kabinet), Praha, Národní galerie v Praze, 20. 5. – 28. 8. 2016

Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj, Palác Kinských, Praha, Národní galerie v Praze, 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017 – ve spolupráci s Musée d'Orsay (Gabriella Belli, Guy Cogeval, Claire Bernardi, Beatrice Avanzi)

Soběslav Hippolyt Pinkas (1827–1901). Realismus českého Pařížana, Wortnerův dům, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 13. 10. 2016 – 22. 1. 2017

KONTAKT

kristyna.brozova@ngprague.cz

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop