Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2002  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor estetika, absolutorium

2005  FF UK, obor japanologie, absolutorium

2008–2012  postgraduální studium na Doshisha University (Kjóto)

2013  ukončení doktorandského studia na FF UK obhajobou disertační práce Drama „Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus.

od května 2013  Národní galerie v Praze, kurátorka japonského a korejského umění Sbírky umění Asie a Afriky

Těžiště odborné práce spočívá v rozboru klasických japonských dramatických textů a v jejich propojení s obrazovým materiálem dostupným ve sbírkách NG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1. 5. 2007 – publikován článek „Fenomén japonských dramat nó a téma duchovního dvojnictví“, in: elektronický časopis pro humanitní a společenské vědy Člověk, 6. číslo, ISSN 1801-8785, článek dostupný zde (přístup ke dni 15. 7. 2013)

15. 6. 2008 – publikován článek „Minamoto no Jošicune a téma hrdinství v japonském dramatu. Od postavy vojevůdce k dramatické postavě a literárnímu mýtu“, in: elektronický časopis pro humanitní a společenské vědy Člověk, 11. číslo, ISSN 1801-8785, článek dostupný zde (přístup ke dni 15. 7. 2013)

2014 – vydán překlad hry „47 róninů. Slabikář a pokladnice vazalské věrnosti“, nakladatelství Argo

2015 – publikován článek „Rostliny v japonském dramatu. Křehká krása divadla a grafického umění“, Bulletin NG XXV/2015

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

16. 12. 2006 – účast na mezinárodní konferenci, Tokio: Ochanomizu Joshi Daigaku (Dívčí univerzita Očanomizu), referát na téma „Legenda Minamoto no Jošicuneho v literárních dílech, textech nó her a dramatu kabuki“, text referátu publikován v univerzitním sborníku

10. 3. 2008 – účast na sympoziu o japonském a čínském divadle, Praha: DAMU, referát na téma „Dramatizace příběhu středověkého válečníka (Minamoto no Jošicune)“, synopse textu publikována v rámci programu sympózia

2008–2012 – účast na zahraniční stáži, Kjóto: Doshisha University, náplní stáže bylo zejména podrobnější zpracovávání doktorandského projektu a s ním spojených vedlejších témat

2010–2012 – spolupráce na katalogizaci světových sbírek japonského umění (pro Art Research Center – Ritsumeikan University)

2013 – podíl na realizaci výstavy „Šo – Mistři současné japonské kaligrafie II“

2014 – spolukurátorství projektu „Japonismus v českém umění“

2014 – účast na mezinárodní konferenci „Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomenon“, Polsko (Bialystok)

2015 – realizace výstavy „Šo – Mistři současné japonské kaligarfie III“

2015 – účast na mezinárodní konferenci „JAL 2015“ (Japanese Art Librarians 2015), Japonsko (Tokio, Nara, Kjóto, Hakata)

Příprava plánovaných projektů NG

KONTAKT

jana.ryndova@ngprague.cz
+420 224 810 758

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop