Programy ke sbírkám


ANEŽKA TOUR

Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka , s dramatickými prvky , s literárními ukázkami , v cizím jazyce
Více informací

ANTICKÁ MYTOLOGIE V EVROPSKÉM UMĚNÍ

Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka
Více informací

ARCHITEKTURA A DĚJINY ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA

Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka
Více informací

ATELIÉR FRÁNI D.

Délka programu: 120 min. | Typ programu: v experimentálním ateliéru , s digitálními technologiemi
Více informací

BAREVNÝ SVĚT

Délka programu: 120 min. | Typ programu: pouze v expozici , s pohybem/tancem
Více informací

BOHOVÉ A HRDINOVÉ ANTICKÝCH BÁJÍ

Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka , s výtvarnou aktivitou
Více informací

BYL JEDNOU JEDEN

Délka programu: 90 min. | Typ programu: pouze v expozici , komentovaná prohlídka
Více informací

CO JSEM NAŠEL, TO JSEM SCHOVAL

Délka programu: 60 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací

CO MIZÍ, CO ZŮSTÁVÁ

Délka programu: 60 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací

Co si šeptají andělé

Délka programu: 90 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací

Budovy Expozice Výstavy Klub přátel NGP E-shop