Programy ke sbírkám
ANEŽKA TOUR
Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka, s dramatickými prvky, s literárními ukázkami, v cizím jazyce
Více informací
ANTICKÁ MYTOLOGIE V EVROPSKÉM UMĚNÍ
Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka
Více informací
ARCHITEKTURA A DĚJINY ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA
Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka
Více informací
ATELIÉR FRÁNI D.
Délka programu: 120 min. | Typ programu: v experimentálním ateliéru, s digitálními technologiemi
Více informací
BAREVNÝ SVĚT
Délka programu: 120 min. | Typ programu: pouze v expozici, s pohybem/tancem
Více informací
BOHOVÉ A HRDINOVÉ ANTICKÝCH BÁJÍ
Délka programu: 90 min. | Typ programu: komentovaná prohlídka
Více informací
BYL JEDNOU JEDEN... (1. stupeň ZŠ)
Délka programu: 120 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací
BYL JEDNOU JEDEN…(2. stupeň ZŠ / nižší gymnázium)
Délka programu: 90 min. | Typ programu: pouze v expozici, komentovaná prohlídka
Více informací
CO JSEM NAŠEL, TO JSEM SCHOVAL
Délka programu: 60 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací
CO MIZÍ, CO ZŮSTÁVÁ
Délka programu: 60 min. | Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Více informací
1 2 3 .. 9
Zobrazena strana 1 z 9 celkem
Pro školy

Program následujících 7 dní