Vasilij Kandinskij v expozici Veletržního paláce
29.06.2017

Expozice mezinárodního umění představuje vzácnou zápůjčku – malbu Kruh a skvrna.

Průkopník abstraktního malířství, ruský malíř, grafik a teoretik umění Vasilij Kandinskij (1866–1944) namaloval Kruh a skvrnu v roce 1929. Olej byl do Národní galerie v Praze zapůjčen ze soukromé sbírky. Veletržní palác tak nyní v rámci expozice mezinárodního umění 20. a 21. v prvním patře představuje jediné Kandinského dílo v Národní galerii. Vzácná malba je instalována vedle děl Paula Klee a Aristarcha Vasilijeviče Lentulova.

Jeden z nejslavnějších malířů 20. století se narodil v Moskvě, po první světové se ale přestěhoval do Německa, kde tvořil až do roku 1933. Právě v Německu vznikla i současná zápůjčka v Národní galerii. Před nacismem posléze utekl do Francie, kde žil až do své smrti. Jeho klíčová díla se řadí k uměleckému hnutí Bauhaus a vyznačují se zejména ostrými geometrickými tvary.

Expozice
Veletržní palác
Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 Praha 7
Více informací
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní