TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
04.12.2014

Generální ředitel NG Jiří Fajt po pěti měsících ve funkci odvolal dne 2. prosince Víta Vlnase z pracovní pozice ředitele Sbírky starého umění a Helenu Musilovou z pozice ředitelky Sbírky moderního a současného umění.

Jejich odvolání v prvním případě předcházela dohoda uzavřená již v červenci t.r. Její součástí bylo ukončení působení Víta Vlnase v NG koncem t.r. tak, aby mohl být dokončen rozpracovaný výstavní projekt. Vít Vlnas zároveň obdržel nabídku na pokračování práce pro NG v roce 2015 na částečný pracovní úvazek. GŘ a Vít Vlnas se shodli na možné spolupráci na těch krátkodobých projektech, při nichž by Vít Vlnas svou nespornou kvalifikací historika mohl vhodně doplnit uměnovědné kompetence kurátorů NG.

Sbírka moderního a současného umění svým významem patří k profilovým fondům každého muzea umění. Stejně tak programové aktivity této sbírky nemohou na půdě NG nebýt rozhodujícím faktorem úspěšnosti při naplňování veřejné služby. Zcela klíčovou roli pak moderní a současné umění sehrává při formování vztahu dětí a mládeže k vizuálnímu umění. GŘ NG od počátku svého působení bedlivě pozoroval a vyhodnocoval odbornou činnost, výstavní a publikační program i návštěvnost krátkodobých výstav této sbírky. Na základě předkládaných materiálů, zejména koncepce a výstavní dramaturgie, se GŘ shodnul s novým hlavním kurátorem NG, mezinárodně renomovaným odborníkem Adamem H. Budakem, na nutnosti personální obměny.

Generální ředitel Jiří Fajt k tomu uvedl: „NG zahájila svou proměnu v otevřenější, přátelštější a svým programem atraktivnější instituci, významově srovnatelnou s ostatními přestižními muzeji umění v Evropě. To se však neobejde bez vytvoření silného, koncepčně orientovaného týmu spolupracovníků, kteří budou nejen sdílet vizi NG, ale budou schopni spolupracovat i na jejím naplňování. Osobně vnímám a vítám i sílící podporu transformačních kroků od odborné veřejnosti."

Na obě neobsazené pozice budou v nejbližší době vypsána výběrová řízení s cílem oslovit nejlepší odborníky. Tentýž postup se předpokládá i v souvislosti s obsazením pozice ředitelky Sbírky umění 19. století Šárky Leubnerové, která se dohodla na ukončení pracovního poměru, přestože od GŘ obdržela nabídku k setrvání v pozici kurátorky.

Výběrová řízení jsou otevřena všem zájemcům, stávající pracovníky NG nevyjímaje, kteří splní náročné kvalifikační předpoklady a budou vybráni komisí. GŘ NG předpokládá obsazení poradní komise renomovanými odborníky z prestižních institucí.

V Praze, 2. prosince 2014

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…