Tiskové prohlášení Národní galerie k aktuální situaci týkající se Madony z Veveří

18.02.2016

18. 2. 2016 – Národní galerie v Praze je v souladu s pravomocným rozhodnutím soudu připravena deskový obraz Madony z Veveří Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška vydat.

Národní galerie má podle zákona o státní památkové péči povinnost, byť dle rozhodnutí soudu není vlastníkem obrazu, pečovat o zachování tohoto obrazu, udržovat tento obraz v dobrém stavu a chránit jej před ohrožením, poškozením a znehodnocením. V rámci plnění této povinnosti Národní galerie je nucena trvat na předložení vyjádření příslušných orgánů zabezpečujících dohled nad řádným plněním zákona o státní památkové péči při přemísťování národní kulturní památky.

Pokud tedy Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Národní galerii v Praze poskytne písemná stanoviska Národního památkového ústavu (přípis č.j. NPÚ-371/8588/2016 ze dne 2. 2. 2016) a Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj (usnesení č.j. JMK 12078/2016 ze dne 25. 1. 2016) a dále související stanovisko Památkové inspekce ze dne 17. 2. 2016 citovaná Římskokatolickou farností Veverská Bítýška prozatím pouze v médiích, a tato stanoviska budou skutečně mít obsah umožňující fyzické předání obrazu, Národní galerie obraz předá v nejbližším možném termínu, na němž se strany dohodnou.

Tiskové prohlášení ke stažení zde

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop