Slavíme Mezinárodní den muzeí a galerií volným vstupem!

12.05.2017

Již ve čtvrtek 18. května můžete navštívit všechny sbírkové expozice a doprovodný program zdarma.

Navštivte sbírkové expozice v našich šesti budovách!

Gotický Klášter sv. Anežky České prezentuje sbírku středověkého umění v Čechách a střední Evropě a v rámci níž nová výstava Očím skryté zobrazuje dosud neprozkoumané podkresby na deskových obrazech 14.–16. století.

Schwarzenberský, Salmovský a Šternberský palác – tři budovy Národní galerie v Praze v blízkosti Pražského hradu – představují sbírky umění baroka, klasicismu či romantismu. Ve Šternberském paláci jsme navíc před dvěma týdny zahájili poslední část projektu After Rembrandt. Na Rembrandtova Učence ve studovně nyní reagoval vlastní malbou současný umělec Jan Uldrych a vy jeho dílo můžete zhlédnout přímo naproti originálu.

Palác Kinských uchovává klenoty starého i moderního asijského umění.

Sbírková expozice 20. a 21. století, vystavena ve třech podlažích Veletržního paláce, vás seznámí s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění během posledních dvou století. Rozsáhlé výstavní prostory funkcionalistické budovy uchovávají více než dvě tisícovky exponátů včetně uměleckých děl Augusta Renoira, Pabla Picassa, George Braqua, Paula Gauguina, Gustava Klimta nebo Františka Kupky.
Přízemí Veletržního paláce (kromě Velké dvorany) je přístupné zdarma celoročně, a proto se neváhejte vydat i do výstav Epos 257. RetroreflexeIntroducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk uliceMoving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka a Poetry Passage #5: L'esprit des poètes officiels et crochus.

K významným dílům z našich sbírek jsme připravili krátké komentáře a další doprovodný program, kterého se taktéž můžete zúčastnit zdarma.

Veletržní palác

Komentované prohlídky 
10.30 Když sbírá stát: základy sbírky francouzského umění s lektorkou Hanou Rosenkrancovou
11.30 Když sbírá sběratel: umělecké zájmy Dr. Vincence Kramáře s kurátorkou Olgou Uhrovou
18.00 Komentovaná prohlídka výstavy Magdalena Jetelová: Dotek doby 

Cena: zdarma / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: 3. patro u návštěvnických výtahů / Bez rezervace

Vnitřní a vnější útěky  krátké komentáře k uměleckým dílům s historičkou umění Jitkou Šosovou
14.30 Alén Diviš: umění na útěku (2. patro)
15.30 Oskar Kokoschka: prominentní uprchlík (1. patro)
16.30 Milan Kunc: zpětný pohled umělce (2. patro)
18.00 Magdalena Jetelová–Dotek dobykomentovaná prohlídka s umělcem a vedoucím Ateliéru Sochařství na VŠUP v Praze Dominikem Langem a s umělcem Richardem Loskotem(výstava)
18.30 Alén Diviš: umění na útěku (2. patro)
19.00 Oskar Kokoschka: prominentní uprchlík (1. patro)
19.30 Milan Kunc: zpětný pohled umělce  (2. patro)
20.00 Magdalena Jetelová: ozvěny domova (2. patro)

Cena: zdarma / Doba trvání: 15–20 min. / Místo setkání: v příslušném patře u návštěvnických výtahů / Bez rezervace

Speciál
14.0020.00 Národní poklad

Klášter sv. Anežky České

Komentované prohlídky
10.00 Vyobrazení královských korun na deskových obrazech 14. století
11.00 Madona strakonická
11.30 Madona zbraslavská (k 720. výročí založení zbraslavského kláštera)
15.00 Projevy italské malby v Čechách (k 680 letům od smrti Giotta)
16.00 Vyšebrodský oltář (k 670 letům od smrti Petra I. z Rožmberka, objednavatele oltáře) 
19.00–21.00 ZVUKOVÉ STEZKY & MAGNETICKÁ POLE
koncert & zvukové intervence & instalace u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií  
Mezinárodní kolaborativní projekt Národní galerie v Praze, Katedry skladby HAMU, Centra audiovizuálních studií FAMU a Sound Studies, Hochschule für Musik, Nürnberg
V rámci akce proběhnou v ambitu kláštera následující instalace: 

 • Jakub Krejčí: DOMINIUM 
  Virtual Reality instalace 
  13.–18. 2017 
 • MAGNETICKÁ POLE 
  zvuková instalace v ambitu kláštera 
  9.–27. 5. 2017 
  Alexandra Cihanská Machová, Veronika Dostálová, Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík 
  Petr Zábrodský, Tobias Feldmaier, Sebastian Drack, Stanislav Abrahám j.h. 

Šternberský palác

Krátké komentáře k vybraným dílům evropského umění
11.00 Maarten van Heemskerck
11.30 Jan Gossaert zv. Mabuse
12.00 P. P. Rubens
16.00 Maarten van Heemskerck
16.30 Jan Gossaert zv. Mabuse
17.00 P. P. Rubens

Palác Kinských

Krátké komentované prohlídky v expozici Umění Asie
11.00 Japonská kaligrafie
11.30 Písmo na orientálních kobercích
18.00 Japonské buddhistické umění
18.30 Indické malířství

Salmovský palác

Umělecká pouť romantických malířů, krátké komentáře s historičkou umění Alicí Němcovou
13.00 Josef Mánes (1. patro)
14.00 August Bedřich Piepenhagen (2. patro)
15.00 Adolf Kosárek (1. patro)
16.30 Josef Mánes (1. patro)
17.30 August Bedřich Piepenhagen (2. patro)
18.30 Adolf Kosárek (1. patro)
19.30 Quido Mánes(1. patro)

Cena: zdarma / Doba trvání: 15–20 min. / Místo setkání: v příslušném patře / Bez rezervace

Expozice

Veletržní palác

Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 Praha 7

Šternberský palác

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Salmovský palác

Salmovský palác, Hradčanské náměstí 1, Praha 1

Palác Kinských

Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Klášter sv. Anežky České

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

Výstavy

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop