Seznam publikovaných článků v letech 2014–2017
19.12.2017

Helena Dáňová – Radka Šefců – Anna Třeštíková – Václav Pitthard, Material Investigation of the Late Gothic Polychromy of the Nativity Relief from the Corona Sanctae Mariae Monastery in Třebařov in Moravia, in: Sborník 11th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostic and conservation of cultural and environmental heritage, Madrid 2014, IND81, 1-9

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Tomáš Trojek – Lenka Dragounová, Investigation of the Panel Painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus Using Analytical and Imaging Methods, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 95, 2015, s. 8–12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.09.019

Tomáš Čechák – Tomáš Trojek – Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Marek Kotrlý – Ivana Turková, The use of powdered bismuth in Late Gothic painting and sculpture polychromy, Journal of Cultural HeritageVol. 16, 2015, s. 747–752.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S129620741400171X

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Alena Hostašová, An investigation of the lead tin yellows type I and II and their use in Bohemian panel paintings from the Gothic period, Heritage Science, 2015, 3:16, s. 1–15.

https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-015-0045-2

Václava Antušková – Ivana Vernerová – Štěpánka Chlumská – Helena Dáňová – Anna Třeštíková – Radka Šefců, Dřevo jako materiál sochařských a malířských děl bohemikální provenience 1280-1550. Identifikace dřeva, Bulletin Národní galerie v Praze XXVI, 2016, s. 93-111 (ang), 197-211 (cz). http://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/obsah_na_web.pdf

Jiří Mizera – Radka Šefců – David Koloušek, Charakterizace fluoritů a uměleckých pigmentů s fialovým fluoritem neutronovou aktivační analýzou, 68. Sjezd českých a slovenských Chemických společností, 4.–7. září 2016, Česká společnost chemická, Slovenská chemická spoločnosť, Praha, s. 230–231.

Tomáš Trojek – Radek Prokeš – Radka Šefců – Hana Bilavčíková – Tomáš Čechák, Confocal X-ray fluorescence spectrometer for in-situ analyses of paintings, Radiation Physics and ChemistryVol. 137, 2017, s. 238–242.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X16300743?via%3Dihub

Radka Šefců – Václav Pitthard – Štěpánka Chlumská – Ivana Turková,       A multianalytical study of oil binding media and pigments on Bohemian Panel Paintings from the first half of the 14th century, Journal of Cultural Heritage, 2017, Vol. 23, s. 77–86.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416302618

Hana Bártová – Tomáš Trojek – Tomáš Čechák – Radka Šefců – Štěpánka Chlumská,   The use of various X-ray fluorescence analysis modalities for the investigation of historical paintings: The case study on the Late Gothic panel painting, Radiation Physics and Chemistry, 2017, 139, s. 100–108.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X17300646

Radka Šefců – Lilian Švábenická – Štěpánka Chlumská – Helena Dáňová, Původ křídových sedimentů na středověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií, Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, s. 48–58.

Radka Šefců – Václav Pithard – Helena Dáňová – Anna Třeštíková, An analytical investigation of a unique medieval wood sculpture and its monochrome surface layer, Wood Science and Technology, 2017.

https://doi.org.ezproxy.techlib.cz/10.1007/s00226-017-0965-y

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…