Sasko Čechy 7000

02.10.2018

Minulý týden byla ve Státním muzeu pro archeologii v Chemnitzu otevřena výstava Sasko Čechy 7000, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií Praha. 

SASKO ČECHY 7000
Láska, žal a vzdušné zámky

Když Wettini a Jiří z Poděbrad roku 1459 v chebské smlouvě pevně stanovili hranici mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, vytvořili tím jednu z dodnes nejstarších hranic v Evropě. Přitom život v pohraničí byl nadále utvářen svobodnou vůlí s přeshraničními vztahy a společnými přesahy.

Výstava SASKO ČECHY 7000 se zaměřuje na dynamické vztahy a bohaté dílčí aspekty obou těchto regionů v širokém chronologickém rámci od doby kamenné po součastnost. Výstava líčí úzká spojení obou území, jejich konflikty i usmíření, lásku a spory, vzájemné sblížení a odcizení. Pomůže nám porozumět, proč si jsou Sasko a Čechy na jedná straně tak blízko, na druhé tak daleko.

Výstava prezentuje zásadní objekty archeologie a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na významné umělecké poklady Čech. Ale zkrátka nepřijdou ani lidé jako aktéři dějin. Vždyť to jsou muži a ženy, kteří jako nositelé a nositelky politických rozhodnutí, představitelé církve, intelektuálové, vojáci, řemeslníci a umělci, kdo navazuje, pěstuje, zpečeťuje, přerušuje a občas zavrhuje vztahy.

Výstava potrvá do 31. března 2018. 

Foto smac | Dirk Hanus

Foto smac | Dirk Hanus

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop