Portrét v renesančním malířství v Čechách a na Moravě – jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci
16.12.2013

Projekt GAČR

Projekt GAČR – GP13-08755P

Řešitelka: PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP13-08755P

 

Portrétní malířství, které prošlo během 16. století mohutným rozvojem a proměnou forem, patří k nejzajímavějším projevům renesančního umění na našem území. Přesto tato oblast stále skýtá řadu nedořešených otázek, nejasností a dosud málo studovaných oblastí výzkumu. Patří k nim i hledisko ikonografické a s ním spjaté studium reprezentační strategie, kterou, kromě jiných prostředků, raně novověká aristokracie projevovala i ve svých portrétech. Cílem předkládaného projektu je právě tato problematika, která bude sledována na příkladu

několika významných rodových portrétních galerií – rožmberské, hradecké, pernštejnské a zástřizelské. Součástí projektu bude i studium funkce šlechtické malované podobizny a její hodnocení současníky, a to na základě raně novověkých písemných pramenů. Výsledky výzkumu budou zhodnoceny v závěrečné publikaci.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní