Obměny děl ve výstavě Ferdinanda II.
08.01.2018

V průběhu ledna dojde k obměně některých papírových exponátů ve výstavě Ferdinanda II. Habsburského, přijďte je objevit!

Zatímco v některých případech bude změna znamenat pouze, že se v knize či obrazovém albu otočí list na jiný podobný výjev, anebo že bude vystaven jiný exemplář téže či obdobné listiny, v případě grafických cyklů Kolowratské svatby a Svatebního kodexu arcivévody Ferdinanda II. budou vystaveny zcela jiné výjevy.

Pouze do 19. ledna můžete na výstavě vidět přes tři metry dlouhou kolorovanou rytinu s výjevem Aeneovy lodi mířící na svatební turnaj v Innsbrucku. V sobotu 20. ledna tento výjev nahradí neméně poutavá scéna s alegorickým průvodem oslavujícím Jaro. Tři kolorované výjevy z druhé svatby arcivévody Ferdinanda budou rovněž obměněny za tři jiné scény z téhož cyklu. Na nich uvidíte svatební průvod s postavou monumentálního trojského koně a skupinkou pestře oděných hudebníků.

Výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem ve Valdštejnské jízdárně je otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.  

         

Expozice
Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Více informací
Výstavy
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní