Nově zinventarizovaný fond sochaře Bohuslava Schnircha

08.11.2018

Archiv Národní galerie v Praze nově zinventarizoval fond sochaře generace Národního divadla Bohuslava Schnircha (1845–1901).

Schnirchova písemná pozůstalost patří mezi rozsáhlejší archivní soubory. Kromě dokladů k samotnému sochaři v ní najdeme i další rodinné dokumenty. Badatelsky významná je skupina dokumentace k Schnirchovým sochám (Památník Jiřího z Poděbrad, trigy pro Národní divadlo, socha sv. Václava, fontána před Rudolfinem aj.). Za pozornost stojí i archiválie týkající se Schnirchova působení ve spolku Umělecká beseda. Velmi rozsáhlá je rodinná korespondence, především mezi sourozenci Schnirchovými. Soukromou korespondenci tvoří nejen přijaté dopisy, ale i koncepty dopisů odeslaných. Z významnějších korespondentů můžeme uvést K. Adámka, K. M. Čapka-Choda, bratry Grégry, bratry Liebschery, J. V. Myslbeka, F. L. Riegera, K. Sladkovského, J. Strachovského a další. Mezi korespondencí úřední převládají dopisy z institucí, které objednávaly sochařské práce, a firmy, jež zakázky prováděly. Ve skupině rukopisů stojí za povšimnutí Schnirchovy deníky z let 1875–1889 nebo vzpomínky Míly Boučkové, dcery Bohuslava Schnircha. Schnirchovu tvorbu dokresluje bohatý soubor výstřižků a fotografií.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop