Navštivte Schwarzenberský palác před jeho uzavřením

21.11.2018

Nenechte si ujít příležitost navštívit Schwarzenberský palác ještě před 7. 1. 2019, kdy bude na několik měsíců uzavřen kvůli revitalizaci a přípravě nové sbírkové expozice. Znovu se veřejnosti otevře na podzim roku 2019. 

Schwarzenberský palác je sídlem sbírkové expozice Od rudolfínského umění až po baroko v ČecháchRozsáhlé expozici českého barokního umění, který předchází rozsahem sice nevelký, avšak velmi kvalitní soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Lze v něm nalézt práce většiny významných umělců z císařova nejbližšího okruhu: Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Roelanta Saveryho, Hanse Monta i Adriaena de Vries. Barokní umění reprezentuje bohatá expozice, jejíž součástí jsou díla njevýznamnějších osobností domácího baroka Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Karla Škréty, Michaela Leopolda Willmanna a Jana Kupeckého.

Karel Škréta, Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny, okolo 1653

Petr Brandl, Simeon s Ježíškem, 1730

Antonín Kern, P. Marie se čtyřmi světci, okolo 1735–1738


Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop