Národní galerie v Praze hledá autora nového vizuálního stylu
13.03.2015

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na tvorbu nové grafické identity. Nový vizuální styl by měl splňovat potřeby současné komunikace při zachování odkazu na historické poslání a význam galerie.

„Naším cílem je vybudovat z Národní galerie v Praze moderní a vůči návštěvníkům přátelskou instituci, která se opírá o mnohaletou tradici, ale současně dokáže dramaturgickou otevřeností oslovit široké spektrum návštěvníků. Proměna vizuální identity galerie je jedním z nepostradatelných kroků směrem ke kýženému stavu,“ uvádí Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze a zadavatel veřejné zakázky.

Součástí zadání výběrového řízení je i klíčový vizuál galerie – její logo. „Stávající logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je z našeho pohledu konzervativní, příliš historizující. Chceme, aby nová značka byla otevřená a dokázala emotivním způsobem oslovit širokou veřejnost,“ říká Jiří Fajt. Uplatnění nové grafické identity předloží uchazeči na návrzích plakátu stálé expozice Francouzského umění 19. a 20. století a letáku k připravované výstavě sochařky Márie Bartuszové. Kromě tištěných komunikačních kanálů je součástí požadavků mezinárodní veřejné soutěže rovněž návrh inovovaných webových stránek galerie a vizualizace venkovního označení budovy Veletržního paláce.

Ve sbírkách Národní galerie v Praze jsou zastoupena všechna výtvarná média od antiky po současnost. Stálé expozice a krátkodobé výstavy prezentuje galerie v šesti, respektive sedmi památkově chráněných budovách hlavního města Prahy. Vedle budování sbírek a realizace výstav jsou pro galerii stěžejní také činnost ediční, výzkumná a vzdělávací. „Hledáme řešení, které pokryje rozsáhlé potřeby vizuální prezentace Národní galerie v Praze,“ dodává Jiří Fajt.

Veřejná zakázka malého rozsahu je koncipována jako dvoukolové výběrové řízení. První kolo výběrového řízení probíhá od 13. března do 11. května 2015. V druhém kole budou vybraní uchazeči pozváni k osobní prezentaci nabídek. Předložené návrhy bude posuzovat komise ve složení:

  • Karel Martens, grafický designér,
  • Radim Peško, grafický designér,
  • Tomáš Vaněk, vizuální umělec a rektor AVU,
  • Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR, FSV UK,
  • Šárka Pleslová, vedoucí oddělení marketingu a komunikace NG,
  • Adam Budak, šéfkurátor NG,
  • Filip Suchomel, NG.

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena v maximální výši 800.000 Kč bez DPH. Kompletní text Výzvy k podání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilngprague, kde jsou uchazečům k dispozici také průběžně doplňované informace vycházející s doplňujících dotazů k výběrovému řízení.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…