Národní galerie je připravena vydat Madonu z Veveří

19.02.2016

24. 2. 2016 – Národní galerie v Praze se dnes sešla se zástupci Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška. Během setkání byly dohodnuty potřebné technické a formální náležitosti převozu deskového obrazu Madony z Veveří, přičemž konkrétní organizaci řeší farnost Veverská Bítýška.

Podrobné informace týkající se časových dispozic převozu díla nebude Národní galerie v Praze z bezpečnostních důvodů zveřejňovat.

Tiskové prohlášení ke stažení zde.

 

19. 2. 2016 – Národní galerie v Praze obdržela ve čtvrtek 18. 2. 2016 večer od právního zástupce Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška požadovaná písemná stanoviska Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Národní galerie v Praze je proto připravena, jak po celou dobu avizovala, vydat deskový obraz Madony z Veveří v nejbližším možném termínu.

Tiskové prohlášení ke stažení zde.


18. 2. 2016 – Národní galerie v Praze je v souladu s pravomocným rozhodnutím soudu připravena deskový obraz Madony z Veveří Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška vydat. Národní galerie má podle zákona o státní památkové péči povinnost, byť dle rozhodnutí soudu není vlastníkem obrazu, pečovat o zachování tohoto obrazu, udržovat tento obraz v dobrém stavu a chránit jej před ohrožením, poškozením a znehodnocením. V rámci plnění této povinnosti Národní galerie je nucena trvat na předložení vyjádření příslušných orgánů zabezpečujících dohled nad řádným plněním zákona o státní památkové péči při přemísťování národní kulturní památky.

Pokud tedy Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Národní galerii v Praze poskytne písemná stanoviska Národního památkového ústavu (přípis č.j. NPÚ-371/8588/2016 ze dne 2. 2. 2016) a Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj (usnesení č.j. JMK 12078/2016 ze dne 25. 1. 2016) a dále související stanovisko Památkové inspekce ze dne 17. 2. 2016 citovaná Římskokatolickou farností Veverská Bítýška prozatím pouze v médiích, a tato stanoviska budou skutečně mít obsah umožňující fyzické předání obrazu, Národní galerie obraz předá v nejbližším možném termínu, na němž se strany dohodnou.

Tiskové prohlášení ke stažení zde.

 

16. 2. 2016 – Národní galerie plně respektuje rozhodnutí obecných soudů a je připravena obraz Madony z Veveří vydat. Obraz je však národní kulturní památkou, proto se na něj vztahuje zvláštní zákonná ochrana podle zákona o státní památkové péči.

Tiskové prohlášení ke stažení zde.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop