Na nového Brandla do Národní galerie
12.12.2013

Tisková zpráva

Petr Brandl - Sv. Jan Nepomucký adoruje Paladium země České

 

Národní galerie v  Praze získala do svých sbírek výjimečný obraz slavného barokního malíře Petra Brandla (1668 Praha – 1735 Kutná Hora). Malba s názvem  Sv. Jan Nepomucký adoruje Paladium země České  (olej, plátno, 100,5 × 77 cm) byla zakoupena díky příslušné dotaci Ministerstva kultury ČR (na nákupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu) a  bude na začátku příštího roku návštěvníkům prezentována ve Schwarzenberském paláci v expozici Baroko v Čechách. Dílo náleží k pozoruhodným pracím Petra Brandla z pozdního období jeho tvorby už z důvodu, že skici či modelletta nebo energicky malované závěsné obrazy, které se uplatnily samostatně jako definitivní díla, jsou u Brandla jen výjimečné. Ve sbírkách Národní galerie v Praze dosud zcela chyběly a nová akvizice tak představuje významné obohacení souboru Brandlových obrazů.

 

Malba zachycuje sv. Jana  Nepomuckého v poutnickém oděvu poklekajícího před reliéfem Paládia země České, které před ním odhaluje anděl snášející se na oblaku k zemi. Andílek, usazený v levém spodním rohu, podává světci mučednickou palmu. Námět díla, s nímž se setkáváme spíše v barokní plastice a jen ojediněle také v malbě uvedeného období, vychází z líčení  Bohuslava Balbína a Jana Ignáce Dlouhoveského o Janově pouti do Staré Boleslavi, kde se světec v předvečer své smrti poklonil staroboleslavskému paladiu. Formát díla i skicovité provedení naznačují, že by se mohlo jednat o malbu koncipovanou jako menší závěsný obraz určený k soukromé devoci, jehož objednavatel mohl ocenit bezprostřednost malířského projevu, nelze však vyloučit ani možnost, že jde o skicu k oltářnímu obrazu. Vznik díla je možno nejspíše klást do souvislosti se sílícím Janovým kultem ve 20. letech 18. století v době po jeho beatifikaci, kdy se Brandl svatojanskou tematikou v různých variantách opakovaně zabýval.

 

Národní galerie v Praze vydává také knihu o malíři Petru Brandlovi

 

Národní galerie v Praze příští týden vydává publikaci Petr Brandl – mistr barokní malby o významném českém barokním umělci.  Autorka Andrea Rousová,  kurátorka Národní galerie v Praze, pojala knihu poněkud netradičně: není ani monografií, ani katalogem Brandlových děl. Obsahuje dílčí kapitoly, jež se věnují různým pohledům na Brandlův život a tvorbu. Čtenářsky atraktivní je popis Brandlova bohémsky vedeného života, a to včetně táhlých sporů s manželkou, malířským cechem či četnými věřiteli, kterým dlužil. Pozornost je věnována také Brandlovým objednavatelům, jeho vztahu k sochařské tvorbě a zmíněna jsou i jeho vrcholná díla, jako například cyklus oltářních maleb v kostele sv. Markéty v Praze Břevnově. Čtenáři bude odhaleno i zákulisí vzniku maleb – restaurátor Radomil Klouza totiž v knize přesně popisuje proces vzniku děl krok za krokem.

 

Kniha je výjimečná po grafické stránce a bohatostí fotografických reprodukcí. Právě obrazové stránce a fotodokumentaci je záměrně věnován velký prostor, a to včetně detailů obrazů, makrofotografií či rentgenových snímek maleb. Cílem autorky A. Rousové je oslovit široké publikum – proto jsou odborné termíny vysvětlovány a kniha není psána vyloženě akademickým jazykem.

 

Publikace byla vydána za podpory Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ministerstva kultury ČR.

 


Petr Brandl – mistr barokní malby

Autor: Andrea Rousová

Vydavatel:  Národní galerie v Praze 2013 / 160 stran, 153 barevných reprodukcí

 

Publikace bude k dostání ve všech knihkupectvích Národní galerie v Praze (otevřených kromě pondělí 10-18 hodin, a na e-shopu www.ngprague.cz) za 450,- Kč a dále ve vybraných knihkupectvích.

 

Autoři textů: Andrea Rousová, Radomil Klouza

Fotografie: Fotooddělení Národní galerie v Praze: David Stecker, Jan Diviš, Ondřej Bouška

Grafická úprava: Martin Strnad, Filip Heyduk (studio Heyduk, Musil & Strnad)

Tisk: T.A. Print, s.r.o., Praha

ISBN 978-80-7035-537-4

 

 

 

 

Mediální partneři NG:

Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Technologický partner NG:

Samsung

 

 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 13. 12. 2013

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní