Mezinárodní den muzeí a galerií v NGP

15.05.2018

V pátek 18. května slavíme Mezinárodní den muzeí a galerií volným vstupem do sbírkových expozic a doprovodným programem!

MDMG 2018 / pátek 18. 5. 2018 10.00–18.00
Vstup zdarma do sbírkových expozic a na doprovodné programy

V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií zveme návštěvníky nejen do všech svých stálých expozic, ale také na bohatý doprovodný program, jehož součástí budou například komentované prohlídky. Vstup do sbírkových expozic a na doprovodné programy bude zdarma.

VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 

Komentované prohlídky:

10.30 Realisté v Čechách
11.30 Figura v krajině na přelomu 19. a 20. století 
15.30 Konec zlatých časů s kurátorem Petrem Šámalem
17.00  Komentovaná prohlídka aktuálních výstav Marie Lassnig a Katharina Grosse s historičkou umění Jitkou Šosovou v anglickém jazyce / Guided tour in English with art historian Jitka Šosová

 

ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Komentované prohlídky:

14.00 Holandské umění 17. století


SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské náměstí 2, Praha 1 

Komentované prohlídky:

15.00 Schwarzenberský palác a jeho poklady 


KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, Praha 1 

Komentované prohlídky:

11.00   Očím na odiv 
14.00   Obrazy Mistra Theodorika, Emauzské Ukřižování a Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi 
17.00   Sub utraque specie 

Expozice

Veletržní palác

Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 Praha 7

Šternberský palác

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Klášter sv. Anežky České

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

Výstavy

Konec zlatých časů

Datum konání: 24.4.2018 - 22.7.2018
Veletržní palác

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop