Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století.
20.11.2013

Tisková zpráva k výstavě v Clam-Gallasově paláci. Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století.

Autorka a kurátorka výstavy: Kateřina Kuthanová

Spoluautoři: Hana Svatošová, Adam Hnojil, Zdeněk Hojda, Martin Krummholz, Petr Šámal

Clam-Galasův palác: 25.9. 2013- 5.1. 2014

 

V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé - Archiv hl. m. Prahy a Národní galerie Praha - rozhodli představit dosud zcela nezmapované téma - pražské pomníky, upomínající na významné osobnosti i události českých dějin, které na pražských veřejných prostranstvích začaly vznikat od poloviny 19. století a měly pro český národní život prvořadý význam jak umělecký, tak i kulturně-historický.

Počínaje prvním veřejným pomníkem v Čechách, věnovaným Přemyslu Oráči  ve Stadicích (1839-1841), se v expozici setkáme se všemi nejvýznamnějšími pražskými monumenty, oslavujícími známé postavy českých dějin a národního života až do konce monarchieresp. vzniku samostatného československého státu: císaře Františka I., Karla IV., maršála Radeckého, Josefa Jungmanna, Františka Palackého, Jana Husa a sv. Václava na Václavském náměstí.  Tedy pomníků, kolem kterých chodíme každý den, ale přitom je buď vůbec  nevnímáme nebo o jejich vzniku nic nevíme.

Kromě těchto nejslavnějších pomníkových realizací, na něž se pořádaly ostře sledované veřejné soutěže, se však v expozici objeví i projekty nerealizované - např. Národní pomník na Bílé hoře - nebo výběrově i nejvýznamnější pomníky mimopražské. Ale také řada bust a pomníků  z pražských sadů a parků, věnovaných významným uměleckým osobnostem (např. spisovatelky Karolína Světlá a Eliška Krásnohorská, básníci  K. H. Mácha, Julius Zeyer a Vítězslav Hálek, herečka Hana Kvapilová, ad.), které na přelomu 19. a 20. století vytvářeli nejlepší čeští sochaři té doby pod vlivem sochařského stylu Augusta Rodina.

Mezi 250 exponáty dominují sádrové, bronzové i dřevěné skicy,  návrhy a modely z dílny největších mistrů českého sochařství 19. a počátku 20. století - bratří Maxů, J. V. Myslbeka, B. Schnircha, S. Suchardy, F. Bílka, L. Šalouna, B. Kafky a dalších, které dokumentují genezi monumentálního pomníku pro veřejný prostor v Čechách od poloviny 19. století. Úzkou vazbu této speciální výtvarné disciplíny na dobové společenské a politické dění dokládají též četné archivní materiály - kresby, fotografie, unikátní dobové dokumenty.

Největší část exponátů pochází z fondů pořadatelů - Národní galerie a Archivu hl.m. Prahy, avšak expozice je obohacena i o řadu zápůjček z dalších muzejních a galerijních institucí z Prahy i z celé České republiky i ze soukromých sbírek.

 

K výstavě je vydán i reprezentativní katalog (s německým a anglickým resumé).

Clam-Gallasův palác, jehož vynikající barokní architektura je dílem předního evropského architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, je od konce 2. světové války sídlem Archivu hlavního města Prahy. Po dokončení moderních archivních prostor na Jižním městě v 90. letech a přemístění většiny fondů do této lokality se naskytla možnost otevřít toto  historické archivní sídlo i veřejnosti. Z iniciativy ředitele archivu doc. Václava Ledvinky se zde již několik sezón pravidelně pořádají jak kulturně-historické, tak i umělecké výstavy, v mnoha případech s mezinárodním rozměrem. Z tohoto důvodu zde má umístění  současné výsostně pražské výstavy svoji oprávněnost a logiku.

 

* * * * * * * * * *

 

Sochaři, zastoupení v expozici:

Vilím Amort (1864 - 1913)

František Bílek  (1872 - 1941)

Ernst Julius Hähnel (1811.- 1891)

Bohumil Kafka (1878 - 1942)

Quido Kocian (1874 - 1928)

Václav Levý (1820 - 1870)

Josef Mařatka (1874 - 1937)

Josef Mauder (1854 - 1920)

Emanuel Max rytíř z Wachsteinu (1810 - 1901)

Josef Max (1804 - 1855)

Josef Václav Myslbek (1848 - 1922)

Václav Prachner (1784 - 1832)

František Rous (1872 - 1936)

Tomáš Seidan (1830 - 1890)

Bohuslav Schnirch (1845 - 1901)

Josef Strachovský (1850 - 1913)

Stanislav Sucharda (1866 - 1916)

Ladislav Šaloun (1870 - 1946)

Ludvík Šimek (1837 - 1886)

Jan Štursa (1880 - 1925)

Antonín Wagner (1834 - 1895)

August Zoula (1871 - 1915)

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

METAMORFÓZY POLITIKY. PRAŽSKÉ POMNÍKY 19. STOLETÍ

CLAM-GALLASŮV PALÁC

(25. 9. 2013 - 5. 1. 2014)

 

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003,www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena. LO NG si vyhrazuje právo u programů s rezervací odstoupit od uskutečnění akce, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

 

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kateřinou Kuthanovou

Čas: 15.00 / Cena: vstupné + 30 Kč / Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

Termín: sobota 12. 10.

 

Nedělní odpoledne s pomníky

Cena: vstupné + 50 Kč / Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

3. 11. 15.00 Spor o smysl českých pomníků aneb pojďte se pohádat o velikánech, diskusní komentovaná prohlídka s Martinem Falářem (60 min.)

3. 11. 16.00 Metamorfózy, taneční performance, tančí Marek Menšík (15 min.)

 

8. 12. 15.00 Spor o smysl českých pomníků aneb pojďte se pohádat o velikánech, diskusní komentovaná prohlídka s Martinem Falářem (60 min.)

8. 12. 16.00 Improvize na návštěvě u sochařů, improvizační divadlo, na přání diváků improvizují a hrají Jana Machalíková, Hana Malaníková, Martin Falář, Jakub Troják, Lucie Pospíšilová a Jakub Valenta (60 min.)

 

5. 1. 15.00 Metamorfózy politiky, komentovaná prohlídka s Kateřinou Kuthanovou 
(60 min.)

5. 1. 16.00 Pomníkový mor, scénické čtení z eseje F. X. Šaldy, čte Karel Dobrý (15 min.)

 

Komentované prohlídky a přednášky s odborníky

Čas: čtvrtek 16.30 / Cena: vstupné + 30 Kč / Doba trvání: 45-60 min. /Místo setkání: 
u pokladny

17. 10. Velké pomníkové soutěže - Mistr Jan Hus a František Palacký(Martin Krummholz)

14. 11. Metamorfózy moci - proměny pomníků v 2. polovině 19. století (Vít Vlnas)

12. 12. Známá i neznámá fakta o pomníku svatého Václava (Kristýna Brožová)

2. 1. Vavříny nesmrtelnosti - zlatý věk pomníkové tvorby v Čechách v 1. polovině 
19. století
 (Adam Hnojil)

 

Komentovaná prohlídka tlumočená do českého znakového jazyka

Čas: úterý 12. 11., 16.30 / Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání:45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

Tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejte si komentované prohlídky k výstavě v českém, anglickém, německém 
a francouzském jazyce.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 
1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) / Rezervace: dva týdny předem: e-mail 
vzdelavani@ngprague.cz či tel. 224 301 003

 

Prohlídky ateliéru Františka Bílka

Čas: středa 16.30 / Cena: vstupné do expozice (120 Kč / 60 Kč) a lektorský příplatek (20 Kč / 15 Kč) / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: v přízemí Bílkovy vily u pokladny (Mickiewiczova 233/1, Praha 6 - Hradčany)

Termíny: 9. 10. a 23. 10.

 

PROGRAMY PRO DĚTI

Otevřený ateliér pro děti i rodiče

Přijďte společně s dětmi prožít aktivní výtvarně zaměřené sobotní odpoledne do Clam-Gallasova paláce, kde se inspirujeme nejen sochařskou prací umělců z 19. století. Výtvarný materiál volně k dispozici.

 

Stíny hrdinů

Stavba pomníků je již od antiky nejen velebením osob a skutků, ale také celospolečenskou událostí. Zjistíme, co pomník vypovídá o době, s níž je spjat, komu se pomníky stavěly a
 z jakého důvodu. Na fotografii zaznamenáme proměny stínů, které pomníky vrhají, a vyrobíme si model vlastního pomníku.

 

Čas: sobota 2. 11., 14.00-16.30 / Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (zahrnuto vstupné, lektorský poplatek a výtvarný materiál) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30.

 

INTERAKTIVNÍ PROSTOR A MATERIÁLY

Interaktivní ateliér Kam zmizeli hrdinové 

Během prohlídky navštivte v rámci výstavy interaktivní ateliér Kam zmizeli hrdinové. Můžete zde nahlédnout do knih a katalogů na téma sochařství 19. století, prohlédnout si velkou mapu Prahy s pomníky nebo si zkusit postavit z vlastních těl pomník na Václavské náměstí.

 

Mapa pražských pomníků

Mapa Prahy s vyznačením důležitých pomníků se zajímavými informacemi. K prodeji 
na pokladně výstavy od konce října 2013.

 

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy

Čas: středa 23. 10., 16.30 / Cena: vstup i prohlídka zdarma / Doba trvání:60-90 min. / Místo setkání: u pokladny / Rezervace: nutná! 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…