Spolupráce mezi Českým olympijským výborem a Národní galerií v Praze
22.01.2014

Tisková zpráva

Ředitel Národní galerie v Praze Vít Vlnas a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval dnes v Praze podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českým olympijským výborem a Národní galerií v Praze, které se týká uspořádání výstavy  s pracovním názvem Sport a výtvarné umění, která je naplánována na podzim roku 2015 do Jízdárny Pražského hradu a  která bude sledovat vztah sportu a výtvarného umění na příkladu děl, jejichž námět, případně forma, se úzce vztahuje ke sportovní činnosti. Idea výstavy vzešla od  Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru, který také spoluinicioval vydání knihy Naprej! o architektuře související se sportem.

 

Obě instituce navazují na dobré výsledky spolupráce během Letních olympijských her 2012 v Londýně, která nejen v oblečení olympioniků, ale i v rámci doprovodných programů v českém olympijském domě propojila právě sport a výtvarné umění.

 

Sport a výtvarné umění jdou dohromady

Národní galerie v Praze a Ústav dějin umění při Akademii věd připravují projekt, který časově obsáhne umění od 16. století po současnost. Kromě obrazů, grafik či soch, bude výstava doplněna také plakáty, fotografiemi či filmovými ukázkami. Cílem není mapovat historii sportu – v popředí zájmu zůstává výtvarné ztvárnění.

 

Autoři výstavy se rozhodli materiál rozčlenit do několika tematických oddílů – chronologicky první se bude zabývat sportem ve spojení s životem renesančního a barokního aristokrata a měšťana. Do kategorie sportu náležel v tomto období, kromě řady míčových her, také lov nazývaný „Royal sport“, kterému se věnovala především urozená společnost. Opomenuta nebudou ani díla zejména holandských umělců 17. století, kteří s oblibou zobrazovali bruslení na zamrzlých kanálech řek.

 

Další oddíl bude věnován kráse sokolského těla a sokolské „estetice“ vůbec. Pozornost bude upřena na zakladatelskou osobnost Miroslava Tyrše, právě tak, jako i na architekturu sokoloven či na pojetí sokolských sletů. Kolem poloviny 19. století se zvýšený zájem o sport projevil i ve výtvarném umění – například ztvárněním veslařů, kteří byli  oblíbeným tématem francouzských impresionistů, dále atletů a fotbalistů. Tato sekce nazvaná „Moderní krása“ bude prezentovat díla malířů jako například Karel Purkyně, Antonín Chittusi či Josef Mánes. Vážně se uvažuje také o zahraničních zápůjčkách především francouzských malířů – Auguste Renoir, Gustav Courbet či Claude Monet.

 

Téma moderní krásy bude pokračovat až do20. a30. let 20. století, kdy bylo téma sportu originálně zpracováno umělci avantgardní skupiny Devětsil. Sport jako propaganda oficiální moci – námět nejvýstižněji prezentovaný filmem Olympia Leni Riefenstahlové, který by měl být na výstavě promítán. A opomenuta nebude ani komunistická propaganda sportu jakožto masového prostředku ovládání lidí.

 

Závěr výstavy bude věnován modernímu umění a překvapivě se bude zabývat meditací a symbolikou lidského údělu. Meditace je myšlena ve spojení s jógou a tělesným cvičením, kterému se například věnovali malíř František Kupka či fotograf František Drtikol. A dále sportovní náměty nebo akce vztahující se k vyjádření tíhy lidské existence.

 

K výstavě se také připravuje bohatý interaktivní program pro návštěvníky všech věkových kategorií. 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 21. 1. 2014

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:     
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…