Komerční banka a Národní galerie Praha vyhlašují otevřenou soutěž na realizaci díla se sociálním rozměrem

27.08.2019

Soutěž je otevřená všem umělcům a umělkyním působícím na české výtvarné scéně bez ohledu na věk nebo národnost. Vítány jsou také návrhy uměleckých skupin.

Cílem soutěže je podpořit vznik nového uměleckého díla v jakékoliv výtvarné formě, která přesahuje hranice pole výtvarného umění a originálním a aktivním způsobem se dotýká některého ze současných palčivých společenských problémů. Důraz je kladen na sílu a společenský apel projektu, stejně tak na způsob, jakým začleňuje jiné než umělecké aktéry.

Komerční banka nabízí v projektu možnou, ale nikoliv nutnou, spolupráci s Nadací KB Jistota v rámci jejích pravidelných aktivit. Z otevřené soutěže vybere porota, čítající zástupce Komerční banky, Národní galerie Praha a tři nezávislé členy, dva projekty, které podpoří částkou 200 000 Kč.

Lhůta pro podání přihlášek se prodloužila, nyní je možné je odeslat do 15. října 2019. Porota následně vybere a vyhlásí 2 vítězné projekty. Následujících 12 měsíců bude probíhat realizace projektů a průběžné zveřejňování dokumentace. Konečné představení výsledků projektů (dle charakteru bude možná i výstavní prezentace v Národní galerii Praha) se uskuteční v listopadu 2020.

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na webu Cenaempatie.cz.

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop