KNIHA FRANTIŠEK FRANK FRANTÍK FRANCOIS KUPKA SBÍRÁ OCENĚNÍ
06.05.2014

V roce 2013 vydala Národní galerie v Praze originální publikaci FFFF Kupka nabízející netradiční setkání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky. Kniha je novým typem publikace – nabízí čtenáři zážitek blízký dojmu ze setkání s originály Kupkových pláten, která člověka ohromí barevností a soustředěnou energií. Mottem knihy je: „Listuj, dívej se, představ si...“

Kniha FFFF Kupka získala v prestižní soutěži Czech Grand Design druhé místo v kategorii grafický designér roku. Výroční ceny Akademie designu České republiky/ Ceny Czech Grand Design mají za cíl upozornit veřejnost, odbornou i laickou, na mimořádné činy v oblasti designu. Jsou možností ocenit a medializovat práci konkrétních tvůrců a pomoci široké veřejnosti lépe se orientovat na scéně českého designu.

Další ocenění získala publikace v soutěži Nejkrásnější české knihy vyhlašované Památníkem národního písemnictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Letos se koná 49. ročník této soutěže. Hlavním kritériem výběru knih je jejich výtvarné a grafické zpracování. Ocenění Nejkrásnější česká kniha roku slouží k vzestupu kvality vydávaných knih. Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013 proběhlo ve středu 23. dubna 2014 a kniha FFFF Kupka získala druhé místo v kategorii učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě.

 

Více o knize František Frank Frantík François Kupka

Publikace FFFF Kupka prezentuje inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl ze sbírek Národní galerie v Praze. „Poukazuje na jednotlivé vztahy mezi obrazy a poodkrývá charakteristické motivy Kupkova malířského zkoumání,“ vysvětluje jedna z autorek Lucie Štůlová Vobořilová. Kniha je založena na vizuálním účinku vybraných uměleckých děl a jejich detailů, na atraktivitě drobných aktivizujících prvků (animační fólie, průřezy atd.) a pečlivě vybraných citacích vlastních slov Františka Kupky. Kniha je tak záměrně koncipována téměř bez doprovodného textu. Co je vyslovitelné o obrazech, o tom promlouvá v knize sám jejich autor František Kupka.

Při přípravě knihy autorky zúročily svoje dlouholeté zkušenosti s prací s návštěvníky Národní galerie. Dlouhodobě se věnují zprostředkování umění. Pracují se všemi věkovými kategoriemi a sledují, co návštěvníky galerie zajímá, pobízí k úvahám a inspiruje. Vizuálně atraktivní a inspirativní publikace je určena dospělým i dětem, kteří chtějí obrazy prozkoumat a objevit zajímavé souvislosti. Nabízí více rovin vnímání, které čtenář nalézá podle svého věku i zájmu. Kniha je tak místem k opakovanému setkávání s Františkem Kupkou a jeho fascinujícími díly.

 

 

Autorky knihy:
Barbora Škaloudová,
Lucie Štůlová Vobořilová,
Michaela Trpišovská

 

Kontakt pro získání dalších informací:
Lektorské oddělení,
Národní galerie v Praze,
tel: 224 301 007,
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 

Autoři grafické koncepce:
Petr Cabalka & Filip Nerad,
Anymade Studio,
www.anymadestudio.com

 

Kontakt pro novináře:
Eva Kolerusová, tisková mluvčí
tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz
www.ngprague.cz

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…