Kateřina Šedá: UNES-CO na Benátském bienále
30.05.2018

Český a Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018 představuje projekt UNES-CO od Kateřiny Šedé.

Projekt Kateřiny Šedé zkoumá, jak cestovní ruch ovlivňuje život ve městech. Dotýká se dnes často diskutovaného tématu – nárůstu turismu a s tím souvisejících problémů. Tím největším je postupné vylidňování center měst a stěhování obyvatel do okrajových částí města. To bohužel vede k tomu, že se z měst stávají jen prázdné kulisy, kde prakticky neexistuje „normální život“. Šedá se proto zaměřila na dvě z těchto měst – Benátky a Český Krumlov – a vytvořila fiktivní společnost UNES-CO s cílem řešení absence „normálního života“. Záměrem jejího projektu je postupné „znovuzateplování“ center pomocí návratu „normálních“ obyvatel. V Českém Krumlově k tomu dochází prostřednictvím společnosti UNES-CO, která nabízí ubytování zdarma a především mzdu za provozování „normálního života“ v centru města. Noví obyvatelé budou žít a vykonávat mimo turistické lokality běžné činnosti a to po celou dobu bienále. Česko-Slovenský pavilon se tak stal sídlem fiktivní společnosti, jejíž recepce nabízí k nahlédnutí katalog s nabídkou normálních činností. Uvnitř pavilonu pak lze sledovat přenos z Českého Krumlova, kde probíhá testování „zateplování“ ulic. 

Bienále architektury 2018 se odvíjí kolem tématu Freespace, které zdůrazňuje velkorysost ducha a lidskost architektury. Podle slov hlavních kurátorek Yvonne Farrellové a Shelley McNamarové téma vybízí k přehodnocení myšlenkových postupů a nalezení nových pohledů na svět, což je základní podstatou práce Kateřiny Šedé.

Projekt UNES-CO Kateřiny Šedé je dle The Guardian jedním z nejlepších počinů celého letošního bienále.

Součástí projektu UNES-CO vychází také katalog, který je koncipován jako představení nové společnosti a průběžná zpráva o její činnosti. V úvodních kapitolách autorka viditelně odkazuje k souvislosti svého projektu s organizací UNESCO. Dále se zabývá tématem turismu, včetně konkrétního výzkumu v terénu Českého Krumlova, který zahrnuje názory a rozhovory s místními obyvateli a vybranými osobnostmi. Zbývající část publikace přichází s nabídkou netradičního pracovního místa nabízeného místním, ale i rodinám, párům či jednotlivcům z jiných měst. V rámci toho představuje ukázky motivačních dopisů a ohlasů v médiích, na sociálních sítích i mezi místními. Katalog obsahuje také texty vybraných odborníků, např. ředitelky IHME Pauly Topilly, české kurátorky Pavlíny Morganové nebo Viléma Švece z Národního památkového ústavu.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Neděle
Sobota
žádné programy

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…