Kateřina Šedá: UNES-CO na Benátském bienále

30.05.2018

Český a Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018 představuje projekt UNES-CO od Kateřiny Šedé.

Projekt Kateřiny Šedé zkoumá, jak cestovní ruch ovlivňuje život ve městech. Dotýká se dnes často diskutovaného tématu – nárůstu turismu a s tím souvisejících problémů. Tím největším je postupné vylidňování center měst a stěhování obyvatel do okrajových částí města. To bohužel vede k tomu, že se z měst stávají jen prázdné kulisy, kde prakticky neexistuje „normální život“. Šedá se proto zaměřila na dvě z těchto měst – Benátky a Český Krumlov – a vytvořila fiktivní společnost UNES-CO s cílem řešení absence „normálního života“. Záměrem jejího projektu je postupné „znovuzateplování“ center pomocí návratu „normálních“ obyvatel. V Českém Krumlově k tomu dochází prostřednictvím společnosti UNES-CO, která nabízí ubytování zdarma a především mzdu za provozování „normálního života“ v centru města. Noví obyvatelé budou žít a vykonávat mimo turistické lokality běžné činnosti a to po celou dobu bienále. Česko-Slovenský pavilon se tak stal sídlem fiktivní společnosti, jejíž recepce nabízí k nahlédnutí katalog s nabídkou normálních činností. Uvnitř pavilonu pak lze sledovat přenos z Českého Krumlova, kde probíhá testování „zateplování“ ulic. 

Bienále architektury 2018 se odvíjí kolem tématu Freespace, které zdůrazňuje velkorysost ducha a lidskost architektury. Podle slov hlavních kurátorek Yvonne Farrellové a Shelley McNamarové téma vybízí k přehodnocení myšlenkových postupů a nalezení nových pohledů na svět, což je základní podstatou práce Kateřiny Šedé.

Projekt UNES-CO Kateřiny Šedé je dle The Guardian jedním z nejlepších počinů celého letošního bienále.

Součástí projektu UNES-CO vychází také katalog, který je koncipován jako představení nové společnosti a průběžná zpráva o její činnosti. V úvodních kapitolách autorka viditelně odkazuje k souvislosti svého projektu s organizací UNESCO. Dále se zabývá tématem turismu, včetně konkrétního výzkumu v terénu Českého Krumlova, který zahrnuje názory a rozhovory s místními obyvateli a vybranými osobnostmi. Zbývající část publikace přichází s nabídkou netradičního pracovního místa nabízeného místním, ale i rodinám, párům či jednotlivcům z jiných měst. V rámci toho představuje ukázky motivačních dopisů a ohlasů v médiích, na sociálních sítích i mezi místními. Katalog obsahuje také texty vybraných odborníků, např. ředitelky IHME Pauly Topilly, české kurátorky Pavlíny Morganové nebo Viléma Švece z Národního památkového ústavu.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop