Hogarth v Liberci

29.03.2016

Srdečně vás zveme na výstavu připravenou ve spolupráci s Národní galerií: Úpadek nezastavíš. Podle Williama Hogartha.

Oblastní galerie v Liberci připravila obměněnou reprízu výstavy, která proběhla v Národní galerii na přelomu let 2014 a 2015 pod názvem Proměny Williama Hogartha. Na rozdíl od premiéry výstavy, na níž byla kromě samotné grafické tvorby Hogartha představena i vlna navazujících prací jeho následovníků, se liberecká repríza zaměřuje především na tvorbu nejvýznamnějšího grafika barokní Anglie, Williama Hogartha (1697–1760). Malíř a grafik je stále aktuální pro svou schopnost ostře komentovat společenská tabu. Přestože ve své tvorbě vycházel z umělecké tradice 18. století, používal moderní a nadčasové prostředky. Obrazová vyprávění o zhýralém životě člověka byla masově rozšiřována nejen na anglické půdě. Úpadek společnosti, hmotný i morální, nezrcadlí pouze umělcovy grafické listy, ale také jeho teorie krásy a pojetí linie.


Úpadek nezastavíš. Podle Williama Hogartha
Oblastní galerie v Liberci
28. ledna 2016 – 1. května 2016
Kurátorka: Eva Bendová

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop