František Tkadlík (1786-1840)
16.12.2013

Projekt GAČR

Projekt GAČR – GA13-17156S

Řešitelka: PhDr. Šárka Leubnerová

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-17156S

 

Záměrem projektu je publikování vědecké monografie malíře Františka Tkadlíka (1786–1840), jehož dílo díky svým vazbám na dobovou filosofii, estetiku i historicko-nacionalisticky formované uvažování o umění z něj činí postavu důležitou v kontextu evropského pozdního klasicismu a nazarenismu. Jeho tvorba představuje podstatný moment vývoje akademické malby raného 19. století a východisko pro další vývoj výtvarného umění v době národního obrození. Z hlediska dnešního stavu poznání se jeví jako podstatné studium širšího domácího i evropského kontextu a vazeb, v nichž Tkadlíkovo dílo vznikalo a k nimž poskytuje recentní bádání radu podnětu. Na základe spolupráce předních odborníku na danou problematiku si projekt klade za cíl nove prozkoumat Tkadlíkovu tvorbu a relevantní materiály (archivní prameny a dobové texty, nove objevené malby a kresby, restaurátorské průzkumy), sestavit souborný katalog díla a představit ho v kontextu současného výzkumu evropské malby 19. století a jejího ideového pozadí.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní