Fond malíře a profesora Karla Krattnera

11.04.2018

Archiv Národní galerie v Praze nově zinventarizoval fond malíře a profesora Akademie výtvarných umění v Praze Karla Krattnera (1862–1926). 

Právě doklady z AVU, kde Krattner působil od roku 1910, a část přijaté korespondence představují velmi cenný materiál k chodu této školy. Další významnou skupinou archiválií je dokumentace k německým uměleckým spolkům, převedším k Metznerbundu, jehož byl Krattner spoluzakladatelem. Převážná většina fondu, jenž sestává z pěti archivních kartonů, je psána či tištěna v německém jazyce. Z badatelského hlediska je tento osobní fond velmi atraktivní, protože dosud z něj bylo čerpáno pouze okrajově.

K nahlédnutí ZDE 

Karel Krattner v knihovně kláštera v Teplé

Karel Krattner v knihovně kláštera v Teplé

Udělení řádu Železné koruny III. třídy z roku 1916

Stipendia pro německé studenty Akademie výtvarných umění v Praze (1894-1933)

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop