Zpřístupnění archivního fondu Společnosti vlasteneckých přátel umění
11.10.2017

Archiv Národní galerie v Praze nově zpřístupnil archivní fond předchůdkyně dnešní NG.

Archiv Národní galerie v Praze nově zpracoval a zinventarizoval archivní fond Společnosti vlasteneckých přátel umění 1796–1953 (1996). Z badatelského hlediska se jedná o velmi cenný soubor archiválií, jehož největší část se týká chodu samotné Společnosti, předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze. Kromě toho v něm nalezneme i dokumenty ke Krasoumné jednotě, Obrazárně SVPU, Hollareu nebo Malířské akademii (až do postátnění v roce 1896; dnešní Akademie výtvarných umění). Mimo to je třeba zmínit i hojně využívanou skupinu výstavních katalogů z let 1821 až 1938 čítající více než 700 kusů.

Archiválie jsou uloženy ve 181 kartonech a tzv. velkých formátech (především mapy a plány, knihy, diplomy, fotografie, prémie Krasoumné jednoty apod.) s celkovým rozsahem 20,34 bm. Inventář je nyní k dispozici online v sekci Seznam fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…