Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie
16.12.2013

Projekt GAČR

Projekt GAČR – GAP409/12/0133

Řešitelka: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP409%2F12%2F0133

 

Projekt detailně zpracuje život a dílo výtvarníka Antonína Pelce (1895–1967). Zaměří se na jeho interpretaci v širším kontextu s důrazem na sledování role umělce ve společnosti a postižení vztahů výtvarné tvorby s politikou a ideologií. Pelc byl jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru doma i v cizině. Kromě toho vytvořil dosud málo známé malířské a kresebné dílo. Práce se bude opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů, v prvé řadě o Pelcovu pozůstalost uloženou v Národní galerii v Praze. Dílo bude interpretováno pomocí aktuálních umělecko-historických metod v sociokulturním kontextu doby jeho vzniku. Výstupem bude monografie, která postihne všechny aspekty Pelcovy mnohostranné tvorby.

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…