PhDr. Eva Bendová, Ph.D
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1996–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, magisterské studium a FA ČVUT v Praze

2006-2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, doktorské studium

od 2005 Národní galerie, Sbírka grafiky a kresby, kurátorka grafiky a kresby 20. a 21. století

2007–2013 tamtéž, vedoucí kurátorka oddělení grafiky

2009 zahraniční stáž programu DAAD, Humboldt – Universität Berlin

2010 zahraniční stáž programu AKTION, Universität Wien

2001–2002 zahraniční stáž, Ludwig-Maxmilian Universität München

Zabývá se interdisciplinárními dějinami umění, uměleckými vztahy v rámci kulturně historických studií a vizuálním uměním 19., 20. a 21. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Eva Bendová, Kavárna Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů, Umění LV, 2006, s. 286–293.

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008.

Eva Bendová, Zahálka, nomádství, angažované pití kávy? Kavárna jako manifest modernity v Praze a mezinárodním kontextu, Historica Pragensia 4, Praha 2009, s. 15–28.

Eva Bendová, Proměny Williama Hogartha. Grafické narativní listy o prostopášnosti, in: Ars linearis, Praha 2009, s. 94–103.

Eva Bendová, Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City (rec.), Umění LVIII, 2010, č.5/6, s. 480–483.

Eva Bendová, Transnacional Spaces, Regina Bittner, Berlin 2007 (rec.), ERA 21, roč. 10, 2010, č. 6, s. 11.

Eva Bendová, Oskar Kokoschka: žhavá grafika pozdního věku (kat. výst.), Praha: Národní galerie 2012

Eva Bendová, Povodně Jana Měřičky, Revolver revue 90, 2013, č. 2, s. 33–34.

Eva Bendová, Nemocnice v kapli. Grafika Vojtěcha Pálky, Ateliér, 5.12.2013, s. 5.

Eva Bendová – Vít Vlnas (ed.) Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2013

Eva Bendová, Z Montmartru do Metra: Vratislav H. Brunner, tvůrčí zahálka a její formy, in: Od kabaly k Titanicu. Deset studií nejen z dějin umění, (Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha eds.), Praha 2013, s. 9–34.

Eva Bendová, Flám na prahu nové doby. Poznámka k fenoménu bohémy, in: Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, Roman Prahl (ed.), Plzeň 2013, s. 59–68.

Eva Bendová (ed.), Václav Rabas a mýtus hnědé, Praha: Národní galerie 2014

Eva Bendová-Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy, Praha: Národní galerie 2014

Eva Bendová, Exprese a avantgarda / Expression und Avantgarde, in: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Mnichov – zářící metropole umění / München – leuchtende Kunstmetropole 1870–1918, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015, s. 182–185.

Eva Bendová, Eugen von Kahler, Albert Weissgeber a Hans Purrmann. Několik setkání / Einige Begegnungen, in: Mnichov a země Koruny české. Umělecká výměna / München und die Länder der Böhmischen Krone 1870–1918, Plzeň: Západočeská galerie 2015, s. 45–50 (česky), s. 107–112 (německy).

Eva Bendová (ed.), Živly v nás. Katastrofa a její obraz ve vizuální kultuře 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2016

Eva Bendová, Nová paleontologie Šimona Brejchy, in: Šimon Brejcha. Sběrač a drtič, Praha 2016, s. 98-99, česky a anglicky

Eva Bendová (ed.), Klemm & Thiemann. Moderní dřevořez v Praze / Moderner Holzschnitt in Prag 1905–1908, Praha: Národní galerie 2016, česky a německy

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Výstava Stadt, Land, Tier. Der Farbholzschnitt in Prag um 1900, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg 2017 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Západočeská galerie v Plzni 2016 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Spoluautorství výstavy Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy, GAVU CHEB 2016 a OGV Jihlava 2017 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Úpadek nezastavíš (podle) Williama Hogartha, OGL Liberec 2016 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Proměny Williama Hogartha, Národní galerie v Praze, Konírna paláce Kinských 2015

Výstava Oskar Kokoschka. Grafika, Národní galerie v Praze, Konírna paláce Kinských 2014

Spoluautorství výstavy Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni 2013 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Mexická grafika 2010, Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských 2012

Spoluautorství výstavy Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914, Západočeská galerie v Plzni 2010 ve spolupráci s Národní galerií v Praze 

Autorka řady projektů pro grafické kabinety Národní galerie: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina, Veletržní palác 2014; Na účetním lístku. Kotěra, Tichý, Boettinger v privátní kresbě momentce, Veletržní palác 2010; Georg Grosz – zkažená společnost, Veletržní palác 2011; Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16. –19. století, Schwarzenberský palác 2009 (s Tomášem Wintrem) ad.

 

Od roku 2016 spoluřešitelkou grantu GAČR G 16504 Od balónu ke kosmickému vědomí. Aviatika v české vizuální kultuře (Národní galerie v Praze)

KONTAKT

eva.bendova@ngprague.cz
+420 220 397 258
+420 606 780 951

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…