PhDr. Eva Bendová, Ph.D
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1996–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, magisterské studium a FA ČVUT v Praze

2006-2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, doktorské studium

od 2005 Národní galerie, Sbírka grafiky a kresby, kurátorka grafiky a kresby 20. a 21. století

2007–2013 tamtéž, vedoucí kurátorka oddělení grafiky

2009 zahraniční stáž programu DAAD, Humboldt – Universität Berlin

2010 zahraniční stáž programu AKTION, Universität Wien

2001–2002 zahraniční stáž, Ludwig-Maxmilian Universität München

Zabývá se interdisciplinárními dějinami umění, uměleckými vztahy v rámci kulturně historických studií a vizuálním uměním 19., 20. a 21. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Eva Bendová, Kavárna Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů, Umění LV, 2006, s. 286–293.

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008.

Eva Bendová, Zahálka, nomádství, angažované pití kávy? Kavárna jako manifest modernity v Praze a mezinárodním kontextu, Historica Pragensia 4, Praha 2009, s. 15–28.

Eva Bendová, Proměny Williama Hogartha. Grafické narativní listy o prostopášnosti, in: Ars linearis, Praha 2009, s. 94–103.

Eva Bendová, Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City (rec.), Umění LVIII, 2010, č.5/6, s. 480–483.

Eva Bendová, Transnacional Spaces, Regina Bittner, Berlin 2007 (rec.), ERA 21, roč. 10, 2010, č. 6, s. 11.

Eva Bendová, Oskar Kokoschka: žhavá grafika pozdního věku (kat. výst.), Praha: Národní galerie 2012

Eva Bendová, Povodně Jana Měřičky, Revolver revue 90, 2013, č. 2, s. 33–34.

Eva Bendová, Nemocnice v kapli. Grafika Vojtěcha Pálky, Ateliér, 5.12.2013, s. 5.

Eva Bendová – Vít Vlnas (ed.) Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2013

Eva Bendová, Z Montmartru do Metra: Vratislav H. Brunner, tvůrčí zahálka a její formy, in: Od kabaly k Titanicu. Deset studií nejen z dějin umění, (Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha eds.), Praha 2013, s. 9–34.

Eva Bendová, Flám na prahu nové doby. Poznámka k fenoménu bohémy, in: Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, Roman Prahl (ed.), Plzeň 2013, s. 59–68.

Eva Bendová (ed.), Václav Rabas a mýtus hnědé, Praha: Národní galerie 2014

Eva Bendová-Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy, Praha: Národní galerie 2014

Eva Bendová, Exprese a avantgarda / Expression und Avantgarde, in: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Mnichov – zářící metropole umění / München – leuchtende Kunstmetropole 1870–1918, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015, s. 182–185.

Eva Bendová, Eugen von Kahler, Albert Weissgeber a Hans Purrmann. Několik setkání / Einige Begegnungen, in: Mnichov a země Koruny české. Umělecká výměna / München und die Länder der Böhmischen Krone 1870–1918, Plzeň: Západočeská galerie 2015, s. 45–50 (česky), s. 107–112 (německy).

Eva Bendová (ed.), Živly v nás. Katastrofa a její obraz ve vizuální kultuře 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2016

Eva Bendová, Nová paleontologie Šimona Brejchy, in: Šimon Brejcha. Sběrač a drtič, Praha 2016, s. 98-99, česky a anglicky

Eva Bendová (ed.), Klemm & Thiemann. Moderní dřevořez v Praze / Moderner Holzschnitt in Prag 1905–1908, Praha: Národní galerie 2016, česky a německy

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Výstava Stadt, Land, Tier. Der Farbholzschnitt in Prag um 1900, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg 2017 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Západočeská galerie v Plzni 2016 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Spoluautorství výstavy Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy, GAVU CHEB 2016 a OGV Jihlava 2017 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Úpadek nezastavíš (podle) Williama Hogartha, OGL Liberec 2016 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Proměny Williama Hogartha, Národní galerie v Praze, Konírna paláce Kinských 2015

Výstava Oskar Kokoschka. Grafika, Národní galerie v Praze, Konírna paláce Kinských 2014

Spoluautorství výstavy Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni 2013 ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Výstava Mexická grafika 2010, Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských 2012

Spoluautorství výstavy Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914, Západočeská galerie v Plzni 2010 ve spolupráci s Národní galerií v Praze 

Autorka řady projektů pro grafické kabinety Národní galerie: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina, Veletržní palác 2014; Na účetním lístku. Kotěra, Tichý, Boettinger v privátní kresbě momentce, Veletržní palác 2010; Georg Grosz – zkažená společnost, Veletržní palác 2011; Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16. –19. století, Schwarzenberský palác 2009 (s Tomášem Wintrem) ad.

 

Od roku 2016 spoluřešitelkou grantu GAČR G 16504 Od balónu ke kosmickému vědomí. Aviatika v české vizuální kultuře (Národní galerie v Praze)

KONTAKT

eva.bendova@ngprague.cz
+420 220 397 258
+420 606 780 951

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní