Milena Kalinovská
ředitelka Sbírky moderního a současného umění

VZDĚLÁNÍ

1967   Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze

1975   Bakalář umění v oboru srovnávací literatury a ruského umění,
Essex University, Essex, VB

1980   Magistr umění v oboru slovanských studií,
University of British Columbia, Vancouver; 
Nekreditové kurzy muzejnictví v Muzeu antropologie při téže univerzitě (1978–1980)

2010   Postgraduální studium v Getty Museum Leadership Institute při Getty Museum,
Los Angeles

PROFESNÍ PŮSOBENÍ

1981–1982 Vědecká pracovnice v oboru výstav, Museum of Modern Art, Oxford

1982–1986 Ředitelka výstav, Riverside Studios, Londýn

1986–1989 Pomocná ředitelka pro výstavy, Riverside Studios, Londýn

1989–1990 Pomocná kurátorka, New Museum of Contemporary Art, New York

1991–1997 Ředitelka, Institute of Contemporary Art, Boston

1997–2003 Samostatná kurátorka

2004 – 9/2015 Ředitelka programů pro veřejnost, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington

od 10/2015 Ředitelka Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Katalogy

William Christenberry: Changing Landscape The Source Revisited, The Kreeger Museum, Washington D.C. 2001.

Beyond Preconceptions The Sixties Experiment, ICI, New York 2000

New Histories, The Institute of Contemporary Art, Boston 1996.

Články

O porotcích a divácích umění. Rozhovor s Milenou Kalinovskou, publikace Mezera – Mladé umění v Česku 1990–2014, Lenka Lindaurová, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha 2014.

Marco Maggi – Hotbed a Micro-revolution, úvaha k publikaci a výstavě Díla ze sbírek Daros Latinamerica (Works from the Daros Latinamerica Collection), Fundación Banco Santander, Madrid, vydalo Daros Museum, Curych 2010. Reedice pro Bienále v Benátkách 2015, výstava Marco Maggi, pavilon Uruguaye.

„Myšlení prostřednictvím idejí“, příspěvek do publikace Texty – Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, nakladatelství Tranzit.cz a VVP AVU, Praha 2010.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST (výběr)

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC

Virgil Marti and Pae White, 2007. Virgil Marti a Pae White, kteří jsou známí svými novátorskými prostorovými proměnami na konkrétních místech, vytvořili významný instalační projekt reagující na Hirshhornovu brutalistickou architekturu.

Richard Chartier and Taylor Deupree, 2006. Zvuková performance s názvem „Specification. Fifteen“ byla inspirována sérií „Seascapes“ Hirošiho Sugimota vytvořenou v rámci jeho významného projektu. 

Kreeger Museum, Washington

Emilie Brzezinski: The Lure of the Forest, 2014. Výstava dřevěných plastik česko-americké sochařky, která je samouk.

William Christenberry: Changing Landscape – The Source Revisited, 2001. Tematická výstava intimních, vysoce ceněných fotografií, stěn a „staveb snů“ jednoho z nejuznávanějších umělců ve Washingtonu.

Provisions Library, Curator’s Office, G Fine Art, Washington

Other than Art, 2006. Umělci, jejichž díla byla vybrána pro tuto výstavu, čerpali inspiraci z experimentů šedesátých a sedmdesátých let a přehodnocovali umělecký předmět a jeho různé vztahy k prostoru a prostředí. Mezi těmito šestnácti výtvarníky byli Allora and Calzadilla, Carlos Garaicoa, Ivan Navarro, Olaf Nicolai, Jorge Pardo, Marjetica Potrc, Do-Ho Suh nebo Atelier van Leishout. 

Gwangju Biennale, Kwangdžu, Jižní Korea

A Grain of Dust, A Drop of Water, 2004. Cílem tohoto mezinárodního bienále, na němž vystavovalo šedesát umělců ze Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Asie i Evropy, bylo změnit konvenční vztah mezi kurátory, umělci a diváky a podnítit přehodnocení pojetí budoucích bienále. Ve spolupráci se třemi dalšími kurátory pracovala Milena Kalinovská pod vedením generálního uměleckého ředitele a uměleckého ředitele.

KONTAKT

milena.kalinovska@ngprague.cz
+420 224 301 216

----------------------------------------------------------------

EDUCATION

2010   Graduate Studies,
The Getty Museum Leadership Institute, The Getty Museum, Los Angeles, CA

1980   Master of Arts,
Slavonic Studies, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada; Also attended non-credit courses in Museum Studies at the UBC Museum of Anthropology (1978-80)

1975   Bachelor of Arts,
Comparative Literature and Russian Art, Essex University, Essex, UK

1967   Attended Charles University Law School,
Prague, Czechoslovakia

PROFESSIONAL PRACTICE

Since October 2015:            
Director of the Collection of Modern and Contemporary Art,
The National Gallery in Prague

2004 – September 2015:    
Director of Public Programs,
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, DC

1997–2003:
Independent Curator

1991–1997:
Director,
The Institute of Contemporary Art, Boston

1989–1990:
Adjunct Curator,
The New Museum of Contemporary Art, New York

1986–1989: 
Associate Director for Exhibitions,
Riverside Studios, London, England

1982–1986: 
Exhibitions Director,
Riverside Studios, London, England

1981–1982: 
Exhibitions Researcher,
Museum of Modern Art, Oxford, England

WORKS PUBLISHED (selection)

Catalogues

William Christenberry: Changing Landscape — The Source Revisited, The Kreeger Museum, Washington D.C., 2001

Beyond Preconceptions — The Sixties Experiment, ICI, New York, 2000

New Histories, The Institute of Contemporary Art, Boston, 1996

Articles

“O porotcích a divácích umění. Rozhovor s Milenou Kalinovskou”, publication Mezera – Mladé umění v Česku 1990–2014 by Lenka Lindaurová, published by Společnost Jindřicha Chalupeckého, Prague, 2014

“Marco Maggi – Hotbed a Micro-revolution” essay for publication and exhibition “Works from the Daros Latinamerica Collection“, Fundación Banco Santander, Madrid, Spain, published by Daros Museum, Zurich, 2010. Re-published for Venice Biennale 2015, Marco Maggi exhibition, Uruguay Pavilion

“Myšlení prostřednictvím idejí” contribution to “Texty – Jana Ševčíková – Jiří Ševčík”, published by Tranzit.cz and VVP AVU,Prague, 2010

CURATORIAL AND OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES (selection)

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC

Virgil Marti and Pae White, 2007. Marti and White, known for their innovative, site-specific transformations of space, created a major installation-based project in response to the Hirshhorn’s late brutalist architecture.

Richard Chartier and Taylor Deupree, 2006. Sound performance, entitled “Specification. Fifteen”, was inspired by the “Seascapes” series by Hiroshi Sugimoto during his major survey.

The Kreeger Museum, Washington, DC

Emilie Brzezinski: The Lure of the Forest, 2014. A survey exhibition of wood sculptures by the self-taught Czech-American sculptor.

William Christenberry: Changing Landscape – The Source Revisited, 2001. A survey exhibition of one of the most accomplished artists living in Washington, DC, explored through his intimate and highly acclaimed photographs, wall constructions, and “Dream Buildings”.

Provisions Library, Curator’s Office, G Fine Art, Washington, DC

Other than Art, 2006. Artists in this exhibition drew on the experimentation of the 1960s and 1970s in which they reconsidered the object of art and its diverse relationships to space and environment. Included among sixteen artists were Allora and Calzadilla, Carlos Garaicoa, Ivan Navarro, Olaf Nicolai, Jorge Pardo, Marjetica Potrc, Do-Ho Suh, and Atelier van Leishout. 

Gwangju Biennale, City of Gwangju, South Korea

A Grain of Dust, A Drop of Water, 2004. The aim of the International Biennale, which included sixty artists from theAmericas, Africa, Asia andEurope, was to change the conventional relationship among curators, artists and viewers, thereby initiating a re-thinking of future biennales’ concepts. In collaboration with three other curators, I worked under the leadership of the General Artistic Director and Artistic Director.

CONTACT
milena.kalinovska@ngprague.cz
+420 224 301 216 

Výstavy v národní galerii
Gerhard Richter
Datum konání: 26.04.2017 - 03.09.2017
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…