Mgr. Štěpánka Chlumská

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Studium dějin umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze na Ústav pro dějiny umění FF UK. Od roku 1997 pracuje v NG v Praze jako kurátorka sbírky středověkého umění ve sbírce Starého umění – oddělení starého českého umění. Specializuje se na umění pozdní gotiky a rané renesance, zejména na deskové malířství a problematiku historických technologií. Spoluautorka a hlavní kurátorka stávající dlouhodobé instalace středověkého umění v klášteře sv. Anežky České.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Štěpánka Chlumská (ed.), Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna (kat. výstavy). Národní galerie v Praze. Klášter sv. Jiří, Praha 1999.

Štěpánka Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, Dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Anežky České. Praha 2006 (též anglicky).

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců, Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, in: Technologia Artis 6, 2008. Sborník semináře Akademické laboratoře materiálového průzkumu. Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla. Praha 2008, s. 66-83.

Štěpánka Chlumská – Dorothea Pechová – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy, in: Acta Artis Academica 2010. Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase. The Story of Art – Artwork Changes in Time. Sborník mezioborové konference ALMA / Proceedings of the 3rd Interdisciplinary Conference of ALMA. Praha 2010, s. 165–188.

ŠC [Štěpánka Chlumská], [2 katalogová hesla], in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa 1430-1530, (kat. výstavy). Groeningemuseum, Brugge 29.10. 2010–30.1. 2011, Stuttgart 2010. s. 471, 472–473 (též anglicky).

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Výsledky průzkumu polychromie Madony rouchovanské a možnosti jeho interpretace, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 129–143.

Štěpánka Chlumská, [10 katalogových hesel], in: Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice, Dana Stehlíková (ed.), (kat. výstavy). Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České; listopad 2011 – březen 2012, Praha 2012.

Katalogová hesla a úvodní statě, In: CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny–tradice–úcta. Štěpánka Chlumská (ed.). Průvodce výstavy Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2013–únor 2014. Praha 2013, s. 14, 64–65, 72–73, 84–85, 96–97

Štěpánka Chlumská: Sv. Anna Samotřetí z Ústí nad Labem, in: Gotika na Ústecku, Ľubomír Turčan (ed.), (kat. výstavy). Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích únor 2013-duben 2013. Litoměřice/Ústí nad Labem: Severočeská galerie výtvarného umění: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, s. 74-76.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková – Marek Kotrlý – Ivana Turková: Das Marienkrönungsretabel der Pürglitzer Burgkapelle. Bericht über die Untersuchungsergebnisse, in: Jiří Fajt ­ – Markus Hörsch – Vladislav Razím, Křivoklát-Pürglitz. Jagd-Wald-Herrscherrepräsentation, Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 17, pp. 87-112.

Štěpánka Chlumská – Olga Kotková – Anna Třeštíková – Radka Šefců: St Anne with the Virgin Mary and the Christ Child. A Work Newly Ascribed to the Master of the Litoměřice Altarpiece and his Workshop in Collections of the National Gallery in Prague/Svatá Anna Samotřetí. Nově atribuované dílo Mistru Litoměřického oltáře ze sbírek Národní galerie v Praze, Bulletin of the National Gallery in Prague, XXIV/ 2014, s. 154-166.

Tomáš Trojek ­ – Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Lenka Dragounová: Investigation of the panel painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus using analytical and imaging methods, Applied Radiation and Isotopes, 95, 2014, pp. 8 –12.

Radka Šefců – Alena Otmarová – Štěpánka Chlumská, An Investigation of the Lead-Tin Yellows Type I and II and their Use in Bohemian Panel Paintings from the Gothic Period, Heritage Science, 2014, pp. 3-16 /http://www.heritagesciencejournal.com/

Štěpánka Chlumská, [8 katalogových hesel] in: Olga Kotková (ed.), The National Gallery in Prague, German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200–1550. Illustrated SummaryCatalogue, Národní galerie v Praze, Praha 2014.

Štěpánka Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, Dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Anežky České. Druhé opravené a doplněné vydání. Praha 2014 (rovněž anglicky)

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna. Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, listopad 1999 - únor 2000. Praha 1999: autorka a kurátorka

Umění středověku v Čechách a střední Evropa 1200-1550, dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, otevřeno v listopadu 2000: spoluautorka a hlavní kurátorka

Sv. Václav - ochránce České země, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České,  prosinec 2008 - březen 2009: kurátorka za Národní galerii v Praze.

Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice,  Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České; listopad 2011 – březen 2012: spoluautorka a kurátorka za Národní galerii v Praze

Dílo sezóny. Krása fragmentu. Dva nově restaurované deskové obrazy v expozici středověkého umění. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, březen 2013-květen 2014: kurátorka, autorka koncepce.

CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2013-únor 2014: hlavní kurátorka, spoluautorka koncepce.

Dílo sezóny. Hostující mistři, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, listopad 2014-červen 2015: kurátorka, autorka koncepce.

účast v grantových projektech:

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí –program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2012-2015, identifikační kód: DF12P01OVV046

Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl starého umění s využitím inovativních technologií  - program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2013-2017, identifikační kód: DF13P01OV010

Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole, Program CZ 06 - Kulturní dědictví a současné umění, identifikační kód : EHP-CZ06-OV-1-042-2014), 2015-2016

KONTAKT

stepanka.chlumska@ngprague.cz
+420 778 716 397
+420 221 879 247

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…