Mgr. Petr Šámal
kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2006  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách); v současnosti pokračuje v doktorském studiu na téže fakultě s disertační prací na téma výzdoby pražských obytných staveb v období od druhé poloviny 19. století do první světové války.

od 2009  Národní galerie v Praze, Sbírky grafiky a kresby, kurátor se zaměřením na grafiku 19. století. Zabývá se českým uměním19. apočátku 20. století, otázkami výzdoby veřejných a obytných staveb této doby a problematikou výtvarných umělkyň v 19. století.

Je spoluautorem knižního seriálu Domy na Starém Městě pražském (od 2006).

Externě spolupracuje na projektech Ústavu dějin umění AV ČR.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Petr Šámal, Pozapomenutý František Xaver Lederer, Umění LII, 2004, s. 152–168.

Petr Šámal, Žena na cestě k umění. Ženské výtvarné vzdělávání v 19. století v Čechách,  Umění LV, 2007, s. 207–225.

Petr Šámal, Soukromé poselství veřejnosti: sochařství na průčelí pražského domu v pozdním historismu, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (eds.), Proměny dějin umění, Praha 2007, s. 161–168.

Eva Bendová – Petr Šámal, Joža Uprka a počátky české moderní grafiky, in: Helena Musilová (ed.), Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova, Praha 2011, s. 111–123.

Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol: výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny, Praha 2012.

Petr Šámal, Od busty k symbolu národních dějin: pomníková tvorba Ladislava Šalouna do první světové války, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová (eds.): Metamorfózy politiky: pražské pomníky 19. století, Praha 2013. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Žena a grafika v Čechách 19. století, Národní Galerie v Praze (grafický kabinet), 2010 

KONTAKT

petr.samal@ngprague.cz
+420 220 397 272

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…