Mgr. Markéta Dlábková, Ph.D.

kurátorka

Roku 2006 absolvovala studium dějin umění na FF UK diplomovou prací na téma Adolf Liebscher. Ve Sbírce grafiky a kresby NG pracuje od roku 2007, věnuje se zde české a středoevropské kresbě a grafice 19. století. V rámci umění 19. století se zajímá zejména o historickou kresbu a malbu, tvorbu tzv. generace Národního divadla a ilustraci. V letech 2015–2016 se podílela na grantovém projektu GAČR zpracovávajícím dílo Františka Tkadlíka. Roku 2016 dokončila studium v doktorském programu FF UK s projektem České ilustrované časopisy druhé poloviny 19. století.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2009–2016: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma České ilustrované časopisy 2. poloviny 19. století, školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

1999–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění, diplomová práce na téma Adolf Liebscher 1857–1919, vedoucí dipl. práce Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 

Od 2015: kurátorka české kresby a grafiky 19. století Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

2012–2015: rodičovská dovolená

2008–2012: kurátorka kresby 19. století Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

2007–2008: asistentka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Markéta Dlábková, Adolf Liebscher. Sláva a zapomnění (kat. výst.), Praha 2007

Markéta Dlábková – Ondřej Chrobák (edd.), František Bohumír Zvěřina 1835–1908 (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 2008

Markéta Dlábková, Karel Svoboda (1824–1870), Grafické kabinety, Národní galerie v Praze, Praha 2009

12 hesel, in: Zuzana Novotná (ed.), 101/II Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby, Národní galerie v Praze, Praha 2010

Markéta Dlábková, Oběti náboženského fanatismu. Raná kresba Václava Brožíka, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis II. Grafika a kresba českých zemí v evropských souvislostech, Národní Galerie v Praze, Praha 2010, s. 78–85

Markéta Dlábková, Petr Maixner a ilustrace Zapovy Česko-Moravské kroniky. In: Alena Volrábová (ed.): Ars linearis III, Praha 2012, s. 132–141

Markéta Dlábková, Století Rukopisů. In: Eva Bendová / Vít Vlnas (edd.): Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století (kat. výst.), Plzeň 2013, s. 9–26

Markéta Dlábková, Křeslo pro hosta? Na okraj Maroldových kreseb pro Fliegende Blätter. In: Alena Volrábová (ed.): Ars linearis IV, Praha 2014, s. 82–89

Markéta Dlábková, K problematice českých ilustrovaných časopisů druhé poloviny 19. století, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1/2016, Studia historiae artium II, s. 95–124

Markéta Dlábková, Brožíkův Hus a jeho cesta českými ilustrovanými časopisy – několik poznámek k dobové prezentaci uměleckého díla. In: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis VI, Praha 2016, s. 52–61

Markéta Dlábková, Pozorování a stylizace. In: Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840, Národní galerie v Praze, Praha 2016

Markéta Dlábková – Pavla Machalíková: Krajina a její významy. In: Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840, Národní galerie v Praze, Praha 2016

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

František Bohumír Zvěřina 1835–1908. OGV v Jihlavě ve spolupráci s NG v Praze, OGV v Jihlavě, 6. 2. – 19. 4. 2009 (spolu s O. Chrobákem)

Karel Svoboda (1824–1870). Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 24. 10. 2009–28. 2. 2010

„Slovanský Orient“. Balkánské náměty v kresbě a grafice 19. století. Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 21. 10. 2010 – 23. 1. 2011

Petr Maixner a ilustrace Zapovy Česko-Moravské kroniky. Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 14. 7. – 23. 10. 2011.

KONTAKT

marketa.dlabkova@ngprague.cz
+420 220 397 229
+420 776 229 023

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop