Mgr. Kristýna Brožová
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2002–2006 Lepařovo gymnázium, Jičín

2006−2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, bakalářské studium

2009−2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, navazující magisterské studium

2009−2010 École pratique des hautes études v Paříži, semestrální studium dějin umění

od 2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, doktorandské studium (probíhající)

od 2010 Národní galerie v Praze, LO SUDS a SMSU, externí kurátorka pro edukační činnost

2. 1. 2014 – 31. 8. 2015 Národní galerie v Praze, SGK, kurátorka kresby 19. století

od 1. 9. 2015 Národní galerie v Praze, SMSU, kurátorka malby

Specializuje se na umění 19. století a počátku 20. století a zabývá se problematikou česko-francouzských vztahů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kristýna Brožová, K nepublikovaným dopisům Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi, in: Sborník z konference František Kupka – Čech, Francouz, Evropan, Gaudeamus, Hradec Králové 2009, s. 40−45.

Kristýna Brožová, Nepublikované dopisy Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi, Spolek českých bibliofilů v Praze, Praha 2010.

Kristýna Brožová, [2 hesla], in: František Šuman (ed.), Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku, Zámek Děčín, Děčín 2014, s. 158−162.

Kristýna Brožová – Adam Hnojil, Hippolyt Soběslav Pinkas, Modlitba za oběšence, 1861, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2014.

Kristýna Brožová – Petr Šámal, Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779–1848), Národní galerie v Praze, Praha 2015.

Kristýna Brožová, Temný příběh realismu. Hippolyt Soběslav Pinkas, Modlitba za oběšence, 1861, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2015.

Kristýna Brožová, Smyslné linie. Erotické motivy secese a symbolismu, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2015.

Kristýna Brožová, Allegorien a čeští umělci / The Allegorien and Czech Artists, in: Alena Volrábová (ed.), As linearis V, Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 98–104, 166–169.

Kristýna Brožová, Výstavní činnost Topičova salonu, in: Kristýna Brožová (ed.), Topičův salon 1894–1899, Společnost Topičova salonu − Archiv výtvarného umění, Praha 2015, s. 41–59.

Kristýna Brožová, Girlanda Františka Kupky. Umělcův dar Národní galerii v Praze, in: Adam Budak – Michaela Pejčochová (eds.), Velkorysost. Umění obdarovat, Národní galerie v Praze, Praha 2016, s. 145–147.

Kristýna Brožová, Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj, Národní galerie v Praze, Praha 2016.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Po stopách inspektora. Josef Karel Burde (1779−1848), Salmovský palác, Praha, Národní galerie v Praze, 7. 4. − 5. 7. 2015 – ve spolupráci s Petrem Šámalem

Smyslné linie. Erotické motivy secese a symbolismu, Wortnerův dům, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie, 4. 9. – 8. 11. 2015 – ve spolupráci s Adamem Hnojilem

Girlanda Františka Kupky. Umělcův dar Národní galerii v Praze, Veletržní palác (grafický kabinet), Praha, Národní galerie v Praze, 20. 5. – 28. 8. 2016

Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj, Palác Kinských, Praha, Národní galerie v Praze, 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017 – ve spolupráci s Musée d'Orsay (Gabriella Belli, Guy Cogeval, Claire Bernardi, Beatrice Avanzi)

Soběslav Hippolyt Pinkas (1827–1901). Realismus českého Pařížana, Wortnerův dům, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 13. 10. 2016 – 22. 1. 2017

KONTAKT

kristyna.brozova@ngprague.cz

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…