Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.

kurátorka

Vystudovala estetiku (2002) a japanologii (2005) na FFUK. V letech 2008–2012 absolvovala stáž na kjótské Doshisha University a v roce 2013 obhájila dizertační práci Drama Jošicune mezi květy sakur. Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. Od r. 2013 působí jako kurátorka japonské sbírky v Národní galerii. Věnuje se zejména spojení japonských dřevořezů a dramatu období Edo. V návaznosti na spolupráci s Art Research Center při kjótské Ritsumeikan University rovněž pokračuje v postupné digitalizaci dřevořezů ve sbírkách NGP.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – výběr

překlad hry 47 róninů. Slabikář a pokladnice vazalské věrnosti, nakladatelství Argo (2014)

článek Rostliny v japonském dramatu. Křehká krása divadla a grafického umění, in: Bulletin NG XXV/2015 (2015)

článek The Joe Hloucha Collection of Woodblock Prints in the National Gallery in Prague, in: Andon 104 (2017)

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST – výběr

Japonismus v českém umění (2014)

Mistři současné japonské kaligrafie II. a III. (2013 a 2015)

Pod povrchem prázdnota a Hudba jako obraz – intervence do stálé expozice Sbírky umění Asie a Afriky – ve spolupráci s Mezinárodním šakuhači festivalem Praha / International Shakuhachi festival Prague (2016 a 2017).

KONTAKT

jana.ryndova@ngprague.cz
+420 224 810 758

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop