Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1993−1999), v roce 2013 dokončila doktorské studium. V letech 1999−2001 působila jako zástupkyně šéfredaktorky časopisu Grapheion. Od roku 2001 je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, specializuje se na středověké umění, zejména sochařství a architekturu; od roku 2013 pracuje v oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Helena Dáňová − Ivo Hlobil (eds.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře,  (kat. výstavy), Praha 2002 (česky, polsky, německy).

Helena Dáňová, Socha Panny Marie v naději z Duban a její vztah k mladšímu oltáři z Duban, in: Helena Dáňová − Jan Klípa − Lenka Stolárová (eds.), Slezsko − země Koruny české. Historie a kultura 1300−1740 (sborník z konference), Praha 2008, s. 819−827.

Helena Dáňová, Die sitzende Jungfrau Maria aus der Nationalgalerie in Prag. Ein dem Meister des Kefermarkter Altars zugeschriebenes Relief, Bulletin of the National Gallery in Prague, 2010−2011, s. 43−62 (německy) a s. 150−160 (česky).

Helena Dáňová, Relief aus dem Kloster Corona Mariae in Třebařov bei Krasíkov und die im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts tätige Olmützer Werkstatt, Bulletin of the National Gallery in Prague XX−XXI, 2010−2011, s. 22−42 (německy) a s. 138−149 (česky).

Helena Dáňová, Hans Leinberger nebo Matthäus Kreniß? Ke stylovému původu neznámé sochy sv. Anny Samotřetí z Národní galerie v Praze, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix, Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 86−94.

Helena Dáňová, The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer, Umění LX, 2012, s. 62–67.

Helena Dáňová, Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague, Umění LX, 2012, s. 150–156.

Helena Dáňová, Jacob Beinhart a Mistr olomouckých madon – možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století, in: Jež, Radim – Pindur, David a kol., V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic. První vydání. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. s. 87-98, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012.

Helena Dáňová, [27 kat. hesel], in:  Olga Kotková (ed.), German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue, Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 15; 17; 20; 25; 27; 29; 29-30; 30-31; 32; 33; 34; 35-36; 48; 59-60; 61; 70; 92; 94; 96; 96; 99; 99; 101; 110; 111; 114; 132.

Helena Dáňová – Renáta Gubíková (eds.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Chomutov 2014. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře (ve spolupráci s Ivo Hlobilem), Národní galerie v Praze, Palác Kinských 2002

Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek Národní galerie v Praze, Anežský klášter 2011  

KONTAKT

helena.danova@ngprague.cz
+420 221 879 266, 220 515 457

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop