Mgr. Dalibor Lešovský

kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1999–2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce na téma Jan Onghers)

2008 Národní galerie v Praze

od 2011 kurátorem italské kresby a grafiky

Svůj badatelský zájem soustřeďuje především na italskou a středoevropskou kresbu 17. a 18. století a manýristickou a barokní ikonografii.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Dalibor Lešovský, Ikonografie Brandlových děl, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl 1668-1735 Studie, Praha 2018, s. 144-173.

Dalibor Lešovský, Brandlovy kresby a grafické listy podle jeho předloh, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl 1668-1735 Studie, Praha 2018, s. 120-143.

Dalibor Lešovský, Iconography in the Work of Peter Brandl, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl 1668-1735 Studies, Praha 2018, s. 144-173.

Dalibor Lešovský, Brandl´s Drawings and Prints based on his Designs, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl 1668-1735 Studies, Praha 2018, s. 120-143.

Dalibor Lešovský, Kresby Jakuba Antonína Pinka z Nostické grafické sbírky, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis VIII, Praha 2018, s. 69-80.

Dalibor Lešovský, Edice grafických listů podle Grundových předloh, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis VII, s. 118- 118,  Praha 2017.

Univerzitní teze podle Jana Ongherse in. Alena Volrábová (ed.) Ars linearis IV, Praha 2014, s. 76-81.

Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera, Zprávy památkové péče 74/2014/2,  Praha 2014, s. 151-153

Dalibor Lešovský, Giovanni Battista Piranesi – život a dílo in: Blanka Kubíková (ed), Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), kat. výst., Praha 2014, s. 17-25.

Dalibor Lešovský, První architektonické fantazie - in: Blanka Kubíková (ed.), Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), kat. výst., Praha 2014, 26-35.

Jan Onghers, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia artium, Praha 2012, s. 75-106

Panna Marie s Ježíškem se zjevuje sv. Martině -  Neznámá kresba z okruhu Pietra da Cortona z majetku Národní galerie v Praze, in. Alena Volrábová (ed.) Ars linearis III, Praha 2012, s. 100-103.

Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny – karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství, Umění 2  LIX/2011, Praha 2011

Kompoziční a ikonografická interpretace Škrétova obrazu Svatý Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské kostely, in. Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, Lenka Stolárová a Vít Vlnas eds., Praha 2011

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Giambattista Tiepolo a synové, Národní galerie Praha 2018

Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi, Národni galerie Praha 2018

Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě, Národní galerie v Praze 2017

Josef Karel Hoser, Národní galerie v Praze, 2016

 

Giovanni Battista Piranesi. Geniální grafik italského baroka

Olomouc, Arcidiecézní muzeum, 1. 10. 2015 – 10. 1. 2016

spoluautor výstavy s Blankou Kubíkovou,

kurátorka: Helena Zápalková

Pořadatelé: Národní galerie v Praze a Muzeum umění Olomouc (obměněná repríza pražské výstavy)

 

Giovanni Battista Piranesi. Geniální grafik italského baroka

Praha, Clam-Gallasův palác, 21. 11. 2014 – 1. 2. 2015

spoluautor výstavy s Blankou Kubíkovou,

Pořadatelé: Národní galerie v Praze a Archiv hl. města Prahy 

Agostino Carracci – umění grafiky, Národní galerie v Praze 2015

Bernard Picart – Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa, Národní galerie v Praze 2013

Stefano della Bella, Národní galerie v Praze 2012

Ovidius v proměnách, Národní galerie v Praze 2009

Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, Národní galerie v Praze 2009

KONTAKT

dalibor.lesovsky@ngprague.cz
+420 220 397 232
+420 778 716 396

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop