Mgr. Dalibor Lešovský
kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1999–2006  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce na téma Jan Onghers)

2006  doktorandské studium (probíhající) na téma Typologie prostoru v barokní malbě

2008  Národní galerie v Praze

od 2011 kurátorem barokní grafiky

Svůj badatelský zájem soustřeďuje především na problematiku barokní grafiky, kresby a malby a ikonografie 16.–18. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Dalibor Lešovský, Grafická tvorba Johanna Ongherse, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis, Praha 2009, s. 84–93.

Dalibor Lešovský, Ovidius v proměnách (kat. výst.), Praha 2009.

Dalibor Lešovský, Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, (kat. výst.), Praha 2009.

Dalibor Lešovský, Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny – karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství, Umění 2 LIX/2011, Praha 2011, s. 161–165.

Dalibor Lešovský, Kompoziční a ikonografická interpretace Škrétova obrazu Svatý Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské kostely, in: Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, eds. Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Praha 2011, s. 21–25.

Dalibor Lešovský, Jan Onghers, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia artium, Praha 2012, s. 75–106.

Dalibor Lešovský, Panna Marie s Ježíškem se zjevuje sv. Martině – Neznámá kresba z okruhu Pietra da Cortona z majetku Národní galerie v Praze, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis, Praha 2012, s. 100–103. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Ovidius v proměnách, Národní galerie 2009

Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, Národní galerie 2009

Alegorické holdy Antonína Birckhardta, Národní galerie 2010

KONTAKT

dalibor.lesovsky@ngprague.cz
+420 220 397 232
+420 778 716 396

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…