MgA. David Stecker

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

FAMU, Praha, Katedra fotografie, absolvent

Kromě své volné krajinářské tvorby se zabývá zpracováním metodik digitalizace uměleckých předmětů a archiválií, vypracoval např. Metodiku reprodukování velkoplošných mapových podkladů. Zajímá se o fotografování historické i současné architektury. Působí jako nezávislý kurátor zejména fotografických projektů. Věnuje se grafickému zpracování knih a bibliofilií.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2011–2012      redaktor fotografického časopisu Temnokomorník

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

2011 – Famufest 2011, výstava studentů Katedry fotografie FAMU, ve spolupráci s MgA. Ondřejem Bouškou

2011 – Tělopatie, výstavní projekt v galerii Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s MgA. Markétou Císařovou

2012 – Eric Hurtado v Praze, výstava v galerii Akademie múzických umění v Praze, přednášky ve Francouzském institutu v Praze a na Filmové a televizní fakultě AMU

KONTAKT

david.stecker@ngprague.cz
+420 224 301 811
+420 606 795 863

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop