Ing. Václava Antušková

Vědecký pracovník chemické laboratoře

Václava Antušková se zabývá materiálovými průzkumy uměleckých děl a výzkumem historických malířských technik. Specializuje se na identifikaci organických a anorganických výtvarných materiálů s využitím optické mikroskopie i moderních instrumentálních metod (Ramanova spektroskopie, infračervená spektroskopie, rentgenová fluorescenční analýza a skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzní spektroskopií). Specializuje se na identifikaci dřeva uměleckých děl s využitím mikroskopických technik (optická a elektronová mikroskopie). V rámci svého působení v NGP se podílí na řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR a odborně spolupracuje s dalšími vědeckými pracovišti (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i., Kriminalistický ústav Policie ČR).

Vzdělání a specializace

od 2013 Doktorské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Makromolekulární chemie

20112013 Magisterské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Technologie konzervování a restaurování

od 2015 Vědecký pracovník chemické laboratoře Národní galerie Praha

Publikační činnost

Prokeš, R.; Antušková, V.;  Šefců, R.; Trojek, T.; Chlumská, Š.;  Čechák, T. Investigation of color layers of Bohemian panel paintings by confocal micro-XRF analysis, Radiation Physics and Chemistry, Volume 151, 2018, s. 59-64.

Antušková, V.; Bilavčíková, H.; Kmoníčková, M.; Pitthard, V.; Šefců, R. Technika syntonos v díle Antonína Slavíčka. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, s. 8–14.

Antušková, V.; Vernerová, I.; Chlumská, Š.; Dáňová, H.; Třeštíková, A.; Šefců, R. Wood as the Material of Carvings and Paintings of Bohemian and Moravian Provenance in the Years 1280–1550. Identification of Wood. Bulletin of the National Gallery In Prague XXVI, 2016, s. 93–111.

Antušková, V.; Kučerová, I. Identifikace anorganických látek v poškozených krovech Malostranské mostecké věže. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, s. 57–60.

Antušková, V.; Kučerová, I. Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulózu. Koroze a ochrana materiálu, 2014, s. 36–42.

Šefců, R.; Hricková, K.; Kmoníčková, M.; Antušková, V. Specializovaná databáze pigmentů a barviv, Národní galerie v Praze, Praha, 2017, ISBN: 978-80-7035-651-7.

Grantové projekty

2018–2022 Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV006.

Odborná spolupráce

2017−2020 Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století, Ministerstvo vnitra České republiky, VI20172020050.

2016–2018 Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, Ministerstvo kultury České republiky, DG16P02B003.

2013−2017 Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií, Ministerstvo kultury České republiky, DF13P01OVV010.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop