doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

generální ředitel

VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÁ KVALIFIKACE

1978–1983            Vysoká škola zemědělská v Praze – obor zootechnický (1983–Dipl. Ing.)

1987–1993            Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (1993– Mgr.)

1994–1999            Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské (1999–Ph.D.)

2009                      habilitace na Technische Universität Berlin (od 2009 s habilitací v oboru dějiny umění–Dr. habil., od 2011 privátní docent–PD.Dr.)

2012                      habilitace na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (2012–Doc.)

1988 – 1992          hlavní kurátor Sbírky českého kamenosochařství 11.–19. století v Lapidáriu Národního muzea v Praze

1992 – 1993          kurátor Sbírky středověkého umění NG v Praze

1994 – 2000          ředitel Sbírky starého umění NG v Praze a zastupující generální ředitel (1996–1999)

1998 – 2001          zakládající ředitel Centra pro středověké umění v Praze

2000 – 2005          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Jagellonci – evropská dynastie. Umění a kultura ve střední Evropě 1450–1550“, univerzita v Lipsku na GWZO

2006 – 2010          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Dvorní kultura ve středovýchodní Evropě od 14. do 18. století. Srovnávací studie kulturní komunikace a reprezentace“ na GWZO

2008 - dnes            vedoucí devítisvazkového publikačního projektu „Příručka k dějinám umění ve střední a východní Evropě“ na GWZO

2008 – dnes           vedoucí projektu „Koordinace mezinárodních výstavních aktivit“ na GWZO

2011 – 2013          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Reprezentace a memoria pozdně středověkých panovníků ve střední Evropě: umění – liturgie – historie, 1250–1550

1.7.2014 dnes     generální ředitel Národní galerie v Praze (jmenován 4.7.2013)

2014 dnes           vedoucí vědecko-výzkumného projektu Dvory vysokého kléru a magnátů – duchovní a světská knížata na panovnických dvorech: samostatnost – závislost – vztahy, GWZO

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Monografie:

(Zus. mit Jan Royt): Malá Strana a Pražský Hrad, Praha 1992. (CZ, IT, FR, EN)

(Zus. mit Jan Royt): Pražský Hrad a Hradčany, Praha 1992. (CZ, IT, FR, EN)

(Zus. mit Lubomír Sršeň): Lapidárium Národního muzea, Praha 1993. (CZ, DE)

(Zus. mit Jan Royt) Katedrála Sv. Víta, Praha 1994. (CZ, DE, EN).

Pozdně gotické řezbářství v Praze a jeho sociální předpoklady 1430 – 1526, Praha 1996. (Průzkumy památek 2/1995, Beilage 1)

Gotika v západních Čechách 1230–1530, Praha 1995, (CZ, DE, EN)

Gotika v západních Čechách 1230–1530, Praha 1996: Gotika v západních Čechách; Edice barokních inventářů; Sochařství; Katalog-Sochařství,

(Zus. mit Milena Bartlová): Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění / Saint Virgin Holding a Book. Newly Acquired Masterpiece of Gothic Art, Praha 1996. (Malé katalogy starého umění 4)

(hlavní autor) Posvátné prostory hradu Karlštejna / Geheiligte Räumlichkeiten der Burg Karlstein / The Sacred Halls ofKarlštejnCastle, Praha 1998. (CZ, DE, EN)

(hlavní autor) Magister Theodoricus, Court Painter to the Emperor Charles IV., Praha 1997/1998. (CZ, EN)

(hlavní autor)Prague, The Crown of Bohemia, 1347-1437. Published by theMetropolitanMuseumof Art,New York, Ausstellungskatalog,New Haven– London 2005

(hlavní autor) Karl IV., Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger 1310-1437, hg. von Jiří FAJT, unter Mitwirkung von Markus HÖRSCH und Andrea LANGER und Unterstützung von Barbara D. BOEHM, München-Berlin/Prag 2006 (i CZ)

Karel IV., císař z Boží milosti. Umění a kultura za vlády posledních Lucemburků ve střední Evropě, 1310-1437 / Charles IV, Emperor by the Grace of God. Art and Culture under the lastLuxembourgsinCentral Europe, 1310-1437. Guide through the exhibition inPrague, Praha 2006 (CZ, EN)

(hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Kutná Hora 2012 (CZ, EN)

(hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Warszawa 2012.

(hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen. Potsdam 2013.

V tisku

Straßburg–Nürnberg–Magdeburg. Wege und Akteure höfischer und urbaner Kunst im Reich Kaiser Karls IV. 1346–1378“, 2 svazky, Deutscher Kunstverlag München-Berlin 2014

Habilitační práce

„Der Nürnberger Maler Sebald Weinschröter im Netzwerk von Kaiserhof und Patriziat (1349–1365/70)“. Technischen Universität Berlin, 2009

„Der lange Schatten Kaiser Karls IV. Zur Rezeption der luxemburgischen Herrschaftsrepräsentation im Heiligen Römischen Reich.“ Univerzita Karlova v Praze, 2011

Disertační a rigorózní práce

Sochařství v západních Čechách v letech 1400–1475“. Univerzita Karlova v Praze, 1998 

Editorství knižních řad

(zus. mit Markus Hörsch und Evelin Wetter) Studia Jagellonica Lipsiensia, Gründer und Herausgeber der Publikationsreihe beim Verlag Jan Thorbecke in Ostfildern (seit 2003)

andbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, 9 Bde., Gründer und Hauptherausgeber der Publikationsreihe beim Deutschen Kunstverlag München (seit 2007)

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST (výběr)

Výstavní aktivity

Hlavní kurátor a spoluautor stálé expozice Lapidária Národního muzea v Praze od roku 1993

Hlavní autor výstavy „Gotika v západních Čechách (1230–1530)“, Západočeské muzeum a Západočeská galerie v Plzni, NG v Praze, 19951996

Autor výstavy „Světice s knihou“, NG v Praze, 1996

Hlavní autor výstavy „Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV.“, NG v Praze, 19971999

Hlavní autor stálé expozice „Čechy a střední Evropa 1200–1530“, Sbírka středověkého umění NG v Praze, klášter sv. Anežky České

Hlavní autor výstavy „Karel IV., císař z Boží milosti“, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2005/2006; Pražský hrad, 2006

Hlavní autor výstavy „Europa Jagellonica 1386–1572. Kultura a umění ve střední Evropě za vlády Jagellonců“, Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, 2012; Warszawa, 2012–2013; Potsdam, 2013

Fantastické světy. Albrecht Altdorfer a expresivní umění roku 1500“, Frankfurt, říjen 2014; Vídeň  březen 2015

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop