Adam Budak

Curator at Large

VZDĚLÁNÍ, KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Adam Budak působil jako kurátor oddělení současného umění v Hirshhornově muzeu moderního umění (2011–2012), které je součástí washingtonského Smithsonova institutu. V letech 2003 až 2011 byl kurátorem oddělení současného umění v Domě umění Všeobecného muzea Joanneum v rakouském Štýrském Hradci. Studoval divadelní studia a filologii na Jagellonské univerzitě v Krakově, dějiny a filozofii umění a architekturu na Středoevropské univerzitě v Praze a dějiny a teorii umění na Essexské univerzitě v Colchesteru. Je spoluzakladatelem postgraduálního studijního programu kurátorská praxe a teorie na Institutu dějin umění Jagellonské univerzity v Krakově. V roce 2004 byl kurátorem expozice polského pavilonu „Architectures: Metastructures of Humanity, Morphic Strategies of Exposure“ na 9. architektonickém bienále v Benátkách, v letech 2003 a 2005 kurátoroval dva ročníky Pražského bienále a v roce 2010 byl kurátorem projektu Trienala Ladina. Pracuje s význačnými umělci, jako jsou Louise Bourgeois, John Baldessari, Pedro Cabrita Reis, Cerith Wyn Evans a Monika Sosnowská, a je kurátorem mnoha mezinárodních výstav. V létě 2008 se kurátorsky spolupodílel na přípravě bienále MANIFESTA 7 v Tridentsku-Horní Adiži (výstava „Principle Hope“). V poslední době pracoval například na výstavách Tatiany Trouvé „Il Grande Ritratto“ a Antji Majewské „The World of Gimel“, které se konaly ve štýrskohradeckém Domě umění, na výstavě „Beyond. Condition of Contemporary Photography“ v Muzeu moderního umění KUMU v estonském Tallinnu a na samostatné výstavě Libii Castro a Ólafura Ólafssona „Asymmetry“ v rotterdamské galerii TENT. V roce 2013 byl kurátorem expozice estonského pavilonu na 55. ročníku Benátského bienále výtvarného umění. V nedávné době dokončil kurátorskou práci na sérii tří výstav kalifornské umělkyně Sharon Lockhart, které proběhly v letech 2013 až 2015 v Centru současného umění ve varšavském zámku Ujazdowski, ve stockholmské galerii Bonniers a v lucernském Uměleckém muzeu.

Kromě vlastní rozsáhlé publikační činnosti se Adam Budak věnuje také editorské práci, jejímž výsledkem je řada publikací včetně dvousvazkové antologie textů na téma teorie a praxe současné architektury s názvem „What Is Architecture?“ (Krakov, 2002, 2007).

KONTAKT

adam.budak@ngprague.cz
+420 778 528 605

----------------------------------------------------------------

Adam Budak has been Curator for Contemporary Art at the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,  Smithsonian Institution in Washington DC (2011-12). Between 2003 and 2011 he was Curator for Contemporary Art at the Kunsthaus Graz Universalmuseum Joanneum in Graz, Austria. He studied theatre studies and philology at the Jagiellonian University in Krakow and history and philosophy of art and architecture at the Central European University in Prague as well as art history and theory at Essex University, Colchester. He has co-established the postgraduate studies programme in curatorial practice and theory at the Art History Institute of the Jagiellonian University in Krakow. Adam Budak has curated “Architectures: Metastructures of Humanity, Morphic Strategies of Exposure”, exhibition in the Polish Pavilion of the 9th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, 2004, as well as two editions of Prague Biennial (2003, 2005) and Trienala Ladina (2010). He worked with acclaimed artists such as Louise Bourgeois, John Baldessari, Pedro Cabrita Reis, Cerith Wyn Evans and Monika Sosnowska, and has curated a large number of international exhibitions. Adam Budak is the co-curator of MANIFESTA 7 (“Principle Hope”), Trentino Alto Adige (Summer 2008). His recent exhibitions include: “Il Grande Ritratto” by Tatiana Trouve and “The World of Gimel” by Antje Majewski (both in Kunsthaus Graz), “Beyond. Condition of Contemporary Photography” at KUMU Modern Art Museum in Tallinn, Estonia, "Asymmetry", a solo show by Libia Castro and Olafur Olafsson in TENT (Rotterdam). In 2013 he curated Estonian Pavilion of the 55th edition of Venice Art Biennale. He just completed curating a trilogy exhibition of Californian artist, Sharon Lockhart (2013-2015 - Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle Warsaw, Bonniers Konsthall Stockholm, Kunstmuseum Luzern).

Adam Budak has published extensively, and edited a large number of publications, including two-volume anthology of texts on theory and practice of contemporary architecture, “What Is Architecture?” (Krakow, 2002, 2007).

CONTACT

adam.budak@ngprague.cz
+420 778 528 605

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop