Vědecká spolupráce

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

http://www.ktf.cuni.cz/

Centrum medievistických studií při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR

http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=527

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

http://www.ff.cuni.cz/

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

http://ff.ujep.cz/

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze

http://www.fjfi.cvut.cz/

Věda a výzkum

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…