Společnost přátel NG

Společnost přátel Národní galerie v Praze (SPNG) byla ustanovena 24. srpna 1992 jako samostatná organizační jednotka registrovaná Ministerstvem vnitra (IČO: 47607068). Vznikla bez jakékoliv státní dotace. Je pokračovatelkou jednoho z prvních spolků toho druhu: Společnosti vlasteneckých přítel umění, jež vznikla v roce 1796. Právě toto sdružení založilo první pražskou veřejnou obrazárnu, která se stala kolébkou Národní galerie v Praze. SPNG si během krátké doby získala početnou členskou základnu, jež v následujících letech vzrostla. Má i kolem 200 aktivních zahraničních "přátel". Novým výrazem zahraničních styků SPNG je její začlenění (1998) do Světové federace přátel muzeí (World Federation of Friends of Museums zv. WFFM). SPNG je prvním a dosud jediným členem WFFM z postkomunistických států. Byla zvolena za pořadatele zasedání komitétu této mezinárodní organizace uspořádaného v roce 2000 v Praze.

Výhody pro členy SPNG spočívají v možnosti volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy NG a v účasti na přednáškách, odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové dvakrát ročně informováni dopisem. Řádní členové SPNG jsou vyzváni 1x ročně k účasti na členské schůzi, kde jsou seznámeni s hospodařením, rozpočtem a plánovanými aktivitami na další období.

Kontakt:
Společnost přátel Národní galerie v Praze
Hradčanské nám. 15
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 556-7

www.spng.org
E-mail: spng@spng.orgPartneři a přátelé

Program následujících 7 dní