Návštěvníci se specifickými potřebami
Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác
   Sbírková expozice Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
   233 081 720, 233 081 721
  ssueduc@ngprague.cz

Hmatová expozice Doteky baroka
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách. Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše Bernarda Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu. Texty na popiskách jsou v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

Matyáš Bernard Braun a jeho Alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.
Rezervace tři týdny předem

Klášter svaté Anežky České    Klášter sv. Anežky České
   Sbírková expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
   221 879 216, 221 879 225
  ak.educ@ngprague.cz

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století
Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí Kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje návštěvníkovi sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta v Praze. Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K dispozici je i katalog v Braillově písmu.
Vstup zdarma

Veletržní palác    Veletržní palác
   Sbírková expozice Umění 19., 20. a 21. století 
   224 301 003 
   vzdelavani@ngprague.cz 

Nabízíme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými potřebami. K dispozici vám budou školení lektoři a programy přizpůsobené na míru vaší skupině. 

Fotografie
Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…