Mohuč a Čechy kolem roku 1300. Transfer umění a možné vzájemné vazby?
Datum konání: 24.05.2018 18:00 - 24.05.2018 19:00
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Typ akce: Komentované prohlídky

PD Dr. Ute Engel, Mnichov:
Mohuč a Čechy kolem roku 1300. Transfer umění a možné vzájemné vazby?

Renomovaná kunsthistorička Ute Engel působící v Mnichově je specialistkou na středoevropské a anglické umění, které zkoumá v mezinárodním kontextu. Dlouhodobě se věnuje gotické architektuře mohučské katedrály a dalších významných staveb ve středním Porýní.

Ve své pražské přednášce představí výsledky svých výzkumných projektů posledních let. Jedná se zejména o otázku, jakou roli mohly při eventuálním transferu umění mezi Mohučí a Čechami sehrát osobní či institucionální vazby. Z tohoto hlediska nabízí nové překvapující poznatky.

Přednáška se koná ve spolupráci s Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Lipsko. 

Koná v německé jazyce. 

Ute Engel

Studovala dějiny umění v Mnichově a v Mohuči; promovala monografií o katedrále ve Worcesteru (publikována 2000, v anglickém překladu roku 2007); v letech 1997–1998, 2002–2007 byla vědeckou asistentkou Ústavu dějin umění mohučské univerzity; v období 2008–2010 vědeckou spolupracovnicí na Zeměpisném ústavu mohučské univerzity. V roce 2011 se habilitovala na mohučské univerzitě (habilitační práce vyšla v červnu/červenci 2018 pod názvem „Sloh a národ. Zkoumání baroka a dějiny umění v Německu, cca 1830 až 1933“ v nakladatelství Wilhelm Fink Verlag).

2011 zvolena jako „fellow“ Society of Antiquaries v Londýně; 2011–2012 grantový projekt „Gotický dóm v Mohuči. Výstavba arcibiskupské katedrály od konce 13. do 15. století“. 2011–2013 vědecká pracovnice na katedře dějin umění na univerzitě v Bamberku; 2013–2014 místo postdoktoranda v projektu DFG „Regionální vazby a nadregionální nároky. Porýnská sakrální architektura na středním Rýně zhruba v letech 1250 až 1450“.

Od roku 2014 pracuje na novém korpusu barokní nástěnné malby v Německu. Je koordinátorkou tohoto projektu. Současně je vedoucí pracoviště Ústavu dějin umění Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. V letech 2016/17 byla mimořádnou profesorkou starších dějin umění na univerzitě v Bernu.

Programy

Program následujících 7 dní

Neděle
Sobota
žádné programy

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…