Letní ateliér: Vše v pohybu (10–13 let)

Datum konání: 23.7.2018 10:00 - 27.7.2018 16:00
Místo konání: Schwarzenberský palác | UZAVŘEN
Typ akce: Pro děti

PRO DĚTI 10–13 let

Vše se mění, vše se hýbe. Během našeho tvůrčího týdne se budeme věnovat všemožným druhům pohybu. Částečně aktivně, částečně výtvarně. Seznámíme se ve sbírkách NG se způsoby výtvarného znázornění pohybu v různých uměleckých obdobích, od dynamiky barokních fasád a draperií přes futurismus v období velkých změn techniky na začátku 20. století až po současnost elektronických možností. Zmapujeme pohyb barevně i černobíle, v grafice i v reliéfu. Vyvrcholením našeho týdne se stane rozpohybování našich záznamů.

MgA. Olga Pětivoká: Lektorka, externě spolupracuje s NG v Praze od roku 2009, je absolventkou UMPRUM v Praze, působí i v zahraničních projektech. Edukativním přístupem představuje pohledy na klasické, asijské i současné umění, s návazností tradičních výrazových technik. (osobností umělkyně, designérka, technička bambusových staveb, divadelnice stínového divadla a hry na bambusové nástroje).

MgA. Kamila Housová Mizerová: Vystudovala UMPRUM v Praze, obor sochařství a šperk, absolvovala půlroční stáž v Helsinkách ve Finsku a jako stipendistka nadace J. W. Fulbrighta roční stáž na San Franscisco Art Institute v USA. Věnuje se výtvarné tvorbě v oblasti sochařství, uměleckému šperku, kresbě a grafice. Jako sochařka je činná v Čechách i v zahraničí. V současné době působí jako odborný asistent na katedře architektury FSv ČVUT v Praze v oboru architektonické kreslení. Od roku 2013 spolupracuje s NG v Praze (Schwarzenberský palác a Anežský klášter), jako externí lektorka. Vede výtvarné dílny pro děti i dospělé a letní ateliéry. Během výtvarných dílen představuje exponáty ve sbírkách pohledem umělce a při vlastní tvorbě s účastníky ateliérů využívá převážně klasických výtvarných a řemeslných technik.

Mgr. Alena Kingham: Připravuje výtvarné ateliéry i další programy pro návštěvníky všech generací, též pro klienty ze zahraničí. Věnuje se výuce jazyků a umění, mj. na soukromé vysoké škole ARCHIP nebo na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Vystudovala FF UK, obor bohemistika, a PedF UK, obor germanistika. V NG v Praze již dvacet let usiluje o co nejpřátelštější zprostředkování světa výtvarného umění dětem i dospělým. 

Cena: 2300 Kč / osoba (zahrnuje výtvarný materiál a obědy)
Rezervace
Program již není možné rezervovat
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop