Pokyny pro autory
Zasílání rukopisů

Rukopisy zasílejte prosím ve formátu .doc, .docx nebo .rtf na e-mailovou adresu tajemníka referátu pro vědu a výzkum  (klipa@ngprague.cz) nebo na adresu vedoucího edičního oddělení NGP (hartmann@ngprague.cz)

Podklady pro obrazovou přílohu posílejte prosím na CD či DVD na adresu:
Ediční oddělení
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na e-mailovou adresu tajemníka referátu pro vědu a výzkum (klipa@ngprague.cz) nebo na adresu vedoucího edičního oddělení NGP (hartmann@ngprague.cz)

Zásady formální úpravy textů (Norma) ke stažení zde.

 

Recenzní řízení:

Všechny texty publikované v Bulletinu NG v Praze (s výjimkou odborných recenzí) procházejí anonymním recenzním řízením (recenzent nezná jméno autora textu, autor nezná jméno recenzenta). Oba oslovení recenzenti jsou odborníky na danou problematiku a nejsou k datu odevzdání textu pracovně-právně spojeni s působištěm autora. Vyjadřují se k formálnímu zařazení textu do struktury daného čísla a k jeho odborným kvalitám. Text je publikován až po zapracování případných připomínek. Vyplněné recenzní formuláře jsou archivovány.

Bulletin Národní galerie v Praze

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…