Podpořte NG

Každý finanční dar pomáhá zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví sbírek Národní galerie v Praze a zpřístupňovat je široké veřejnosti.

Děkujeme za vaši podporu a velkorysost.

Jiří Fajt
generální ředitel Národní galerie v Praze

 

 

Vstupem do Klubu patronů NG, členstvím v Klubu přátel NG nebo finanční podporou galerie či vybraného projektu pomáháte posilovat pozici Národní galerie v Praze jako světového muzea umění a zároveň přispíváte ke kultivaci kulturního prostředí v České republice.

Národní galerii v Praze můžete podpořit jako:

Podpořte NG

Program následujících 7 dní