Letní ateliéry

Máte chuť tvořit a nahlédnout tak do světa umění skrze vlastní tvorbu? Letní ateliéry Národní galerie v Praze nabízí ojedinělou příležitost tvořit v interakci s originály uměleckých děl. Díky nim budete mít možnost utvořit si vztah k umění skrze vlastní zkušenost. Poznat Národní galerii jako prostředí, které je díky svým bohatým sbírkám plné umělecké inspirace a obohacení, nabízející prostor pro poučení, tříbení kritického myšlení, rozjímání i umělecký zážitek.

Ateliéry probíhají tvůrčí, inovativní a hravou formou. Odkryjeme vám příběhy uměleckých děl nejen výtvarnými, ale i divadelními, improvizačními a pohybově-tanečními prostředky. Programy vedou zkušení lektoři, a vy tak máte možnost se setkat s inspirativními osobnostmi ze světa umění, výtvarné pedagogiky či dramatiky. 

Letní ateliéry se každoročně konají v ateliérech, sbírkových expozicích a na krátkodobých výstavách Národní galerie v Praze i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy jsou určené pro děti a teenagery od 7 do 16 let.

Rezervace jednotlivých letních ateliérů je spuštěna od úterý 3. 4. 2018.
Cena jednoho letního ateliéru na osobu: 2 300 Kč (zahrnuje výtvarný materiál a obědy).

Informace k letním ateliérům Národní galerie v Praze na e-mailové adrese: vzdelavani@ngprague.cz

 

Sledujte Národní galerie dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!

Fotodokumentace z uplynulých letním ateliérů je k vidění na FB: Výtvarné dílny v Národní galerii

Doprovodné programy
NG dětem

Program následujících 7 dní